پست الکترونیک : info[@]vakil-moshaver.com

سرقت

سرقت حدی

در حقوق جزا سرقت به معنی ربودن ،برداشتن یا دزدیدن اموال منقولی است که متعلق به شخصی می باشد و مهم ترین جرمی است که می توان علیه مالکیت افراد نسبت به اموالش انجام داد . برای اینکه عملی سرقت تلقی شود چند نکته وجود دارد . 1 – عمل ربودن صورت بگیرد : به این معنا که سارق بدون اطلاع مالک مخفیانه مال او را جا به جا کرده و متصرف شود 2 – سارق باید از قبل به فکر انجام جرم باشد که هم مال را بدزدد و هم آن را تصرف کند . 3 – اگر در قانون برای عملی مجازات تعیین شده باشد آن عمل جرم است و به آن عنصر قانونی می گویند و بر اساس عنصر قانونی می توان شخص را مجازات کرد .

مشخصات مال دزدیذه شده :

  • مال باید حتما منقول بوده و بتوان آن را جابه جا کرد
  • سارق مال را از تصرف صاحب آن خارج کرده و به تصرف خود در آورده باشد .
  • مالک مال در زمان سرقت باید شخص دیگری باشد .

انواع سرقت :


سرقت به طور کلی به دو دستهه ی حدی و تعزیری تقسیم می شود که به توضیح هر یک از آن ها می پردازیم .

1 – سرقت حدی :

سرقت حدی دارای شرایطی است که اگر برقرار باشد سرقت از نوع حدی می شود . برخی ازاین شرایط عبارتند از : 1 – مال مسروقه ماهیت شرعی داشته باشد . به عنوان مثال در ایران ربودن مشروبات الکلی یا مواد مخدر از شخص دیگری سرقت محسوب نمی شود . 2- مال مسروقه در مکانی باشد که از نظر عرف در آن از دستبرد در امان باشد . اگر مکانی که مال را در آن نگهداری می کنید امانت بوده و غصبی باشد نسبت به کسی که مکان را به شما داده و اطرافیان او حرز به حساب نمی آید . 3- اگر کسی مال را به وسیله ی حیوان یاا شخص محجور از حرز خارج کند مباشر نامیده می شود . 4 – سارق شخصا باید داخل حرز شود . 5 – ورود به حرز و رباییدن کاملا مخفی باشد . 6 – پدر و جد پدری نمی توانند سارق باشند . 7 – مال سرقت شده جزو اموال عمومی یا وقف شده برای عام نباشد . 8 – صاحب مال به مراجع قضایی رجوع کرده و از سارق شکایت کند . 9 – صاحب مال نباید قبل از اینکه سرقت ثابت شود ، سارق را ببخشد و ….


مجازات سارق در سرقت حدی بسته به مرتبه سرقت یکی از موارد زیر می باشد :

  • چهار انگشت دست راست سارق قطع شود
  • پای چپ سارق از پایین برآمدگی قطع شود
  • سارق به حبس ابد محکوم شود
  • حکم اعدام برای سارق قطعی شود

2 – سرقت تعزیری :

سرقت تعزیری خود به سه دسته ی ساده ، مشدد و رایانه ای تقسیم می شود . سرقت تعزیری ساده به نوعی از سرقت میگویند که بدون اطلاع و رضایت فردی ، اموال آن را تصاحب کنیم که مجازات سرقت تعزیری ساده برابر سه ماه و یک روز تا 2 سال زندان و 74 ضربه شلاق می باشد .

سرقت مشدد انواع مختلفی مثل سرقت اسناد ، از بین بردن مهر ، کیف بری ، جیب بری ، سرقت آب ، سرقت از محل مسکونی ، سرقت اموال تاریخی و فرهنگی ، سرقت از محل های عمومی ، سرقت به اقتضای شغل ، به کار بردن کلید ساختگی ، سرقت مسلحانه و … که هر کدام از این سرقت ها با توجه به نوع سرقت مجازات های مختلفی دارند .

وکیل برای سرقت :

سرقت تعزیری

در صورتی که برای طرح دعوی کیفری ، حقوقی ، خانواده و … را داشتید یا اگر دعوایی بر علیه شما مطرح شده و نیاز به مشاوره حقوقی دارید با می توانید با موسسه ثبتی و حقوقی دادگستران افخم تماس گرفته و با بهترین وکلا در زمینه کلاهبرداری ، قاچاق ، جعل ، سرقت و … مشورت نمایید و از خدمات ما استفاده نمایید .