پست الکترونیک : info[@]vakil-moshaver.com

⁣قسیم ارثیه قبل از فوت پدر و مادر به چه صورتی امکان پذیر است ؟

والدین قادرند قسمتی یا هر میزان از اموال و املاک خود را به یک یا چند نفر از فرزندان خود یا هر کس دیگری در قالب عقود دیگری مانند هِبه ،صُلح ،هدیه ، فروش یا به اشکال حقوقی دیگری واگذار کنند . همچنین آن ها می‌توانند وصیت کنند که پس از فوت آنها، قسمتی از اموال را به کسی دیگر غیر از فرزندان آنها واگذار گردد . البته اگردر قالب وصیت باشد این وصیت فقط تا 3/1 (یک سوم )کل ارثیه نافذ می باشد مگر اینکه کلیه ورّاث آنرا تنفیذ و تایید کنند . (والا نسبت به مازاد 3/1 وصیت باطل و بلا اثر است). پدر و مادر می‌توانند ارثیه خود را حتی به غیر از ورثه وصیت کنند ،مثلا برای امور خیریه یا یکی از همسایگان و…

ارث و میراث

بنابراین اگر والدین قبل از فوت برای جلوگیری از هر گونه نزاع احتمالی قصد دارند که به یکی از روش‌هایی که گفته شده اقدام کنند باید از طریق ثبت و صدور سند رسمی اقدام نمایند . (برای استحکام رابطه حقوقی و جلوگیری از هر گونه طرح دعوا احتمالی )

Leave a Reply