دانستنی های حقوقی

جرم جعل

جرم جعل

جعل چیست : اگر در یک سند تغییری ایجاد شود که به ضرر دیگری باشد به آن جعل می گویند . اگر تغییر بدون نیرنگ و ریا باشد و به کسی آسیب نرساند جعل محسوب نمی شود . در جعل ، اصل مهمی که وجود دارد به اشتباه انداختن فرد مقابل می باشد یعنی شبیهRead more about جرم جعل[…]

سرقت و انواع آن

سرقت و انواع آن

سرقت در حقوق جزا سرقت به معنی ربودن ،برداشتن یا دزدیدن اموال منقولی است که متعلق به شخصی می باشد و مهم ترین جرمی است که می توان علیه مالکیت افراد نسبت به اموالش انجام داد . برای ایمکه عملی سرقت تلقی شود چند نکته وجود دارد . 1 – عمل ربودنن صورت بگیرد :Read more about سرقت و انواع آن[…]

قاچاق کالا

قاچاق کالا

در سال 1392 در مجلس شورای اسلامی قانونی به نام قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا برای برقراری نظم اقتصادی و با هدف تنظیم حوزه ی اقتصادی وضع شده و برخی از مواد آن در سال 1394 تغییر کرد . حالا میخواهیم به بررسی اهداف کسانی بپردازیم که قاچاق کالا و یا ارز انجامRead more about قاچاق کالا[…]

مفقودی چک

مفقودی چک

مفقودی چک امروزه با وجود مشغله های مختلفی که افراد دارند امکان ربوده شدن یا مفقود شدن چک وجود دارد و یا امکان این که شما انواع چک های خود را در کیفی همراه خود داشته و آن را گم کنید یا در جایی قرار دهید و فراموش کنید آن را بردارید نیز هست .Read more about مفقودی چک[…]

مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه

از آن جایی که نقش زن در خانواده از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و وجود زن باعث دوام خانواده می شود ، قانون برای حمایت از زن و برای جلوگیری از تضییع حق آن ، مقرراتی را تعیین نموده است . یکی از این مقررات که نمونه ی بارز حمایت قانون مدنی از حقوق زنانRead more about مهریه عندالاستطاعه[…]

عدم پرداخت اجاره بها

عدم پرداخت اجاره بها

اجاره بها چیست ؟   هنگامی که شخصی ملکی را برای سکونت و یا امور تجاری و اداری درخواست کند ، باید مبلغی را به عنوان حق اجاره به صاحب ملک پرداخت نماید . بنابر این در هنگام عقد اجاره نامه که بین موجر و مستاجر تنظیم می شود ، مبلغ مشخصی به عنوان اجارهRead more about عدم پرداخت اجاره بها[…]

فروش ملک مشاع

فروش ملک مشاع

اصطلاح قانونی ملک مشاع یعنی ملکی که دو یا چند نفر در آن شریک باشند و نتوان سهم هریک را از هم تشخیص داد . به عوان مثال می شود به خانه ای که از طریق ارث به فرزندان می رسد یا چند نفر با پول مشترک خانه ای میخرند که جزء جزء شاعه بطورRead more about فروش ملک مشاع[…]

سفته

سفته

سفته چیست : سفته نوعی سند تجاری است که از آن با هدف انتقال پول به شخصی در آینده استفاده می شود . سفته مشخص می کند که شخص صادر کننده در چه زمانی و چه مقدار پول را به شخص گیرنده سفته باید پرداخت کند . امروزه به دلیل افزایش حجم نقل و انتقالاتRead more about سفته[…]

چک

چک

چک و انواع آن : با گسترش عملیات بانکی و جابه جایی مبالغ کلان پول ، استفاده از چک نیز رواج یافته و به یکی از مهم ترین وسایل جابه جایی پول تبدیل شد . چک به تعریف ساده سندی است که صاحب حساب با صدور آن هم می تواند خودش از حساب برداشت کندRead more about چک[…]

دعاوی کیفری

دعاوی کیفری

دعاوی کیفری : خیلی وقت ها اسم دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی را شنیده ایم اما تفاوت آن ها را نمی دانستیم . در این مطلب ما برای شما دعاوی کیفری و انواع آن را مشخص می کنیم . همچنین شما برای اطلاع از مشخصات دعاوی حقوقی می توانید از جستجوگر در صفحه ی اصلیRead more about دعاوی کیفری[…]