دانستنی های حقوقی

نفقه

نفقه

نفقه زن تمامی نیاز های زن از جمله لباس ، پوشاک ، خوراک ، مسکن و … باید توسط مرد تامین گردد . مالکیت تمام این موارد با زن می باشد به جز مسکن که زن باید در خانه ای که همسرش برای او تهیه کرده زندگی کند حتی اگر مالکیت آن را نداشته باشدRead more about نفقه[…]

حقوق اراضی

حقوق اراضی

حقوق اراضی در حال حاضر با هجوم افزایش بهای اموال غیر منقول و برای پشتیبانی از دارایی ها و زمین های اشخاص حقیقی و حقوقی ، همچنین حفظ مالکیت آنها ، آشنایی با حقوق اراضی و قوانین حاکم بر آن برای معاملات بسیار ضروری است . از دیدگاه قانون اراضی به سه دسته ی کلیRead more about حقوق اراضی[…]

وکیل دعاوی خانواده

وکیل دعاوی خانواده

وکیل خانواده : شغل وکالت در کشور ما گرایش خاصی ندارد و همه ی وکلا می توانند در همه ی زمینه ها اعم از دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده ، ملکی و … فعالیت داشته باشند . اما با گذشت زمان عده ای از وکلا با توجه به علایق خود به سمت گرایشی خاصRead more about وکیل دعاوی خانواده[…]

سرقت و انواع آن

سرقت و انواع آن

سرقت در حقوق جزا سرقت به معنی ربودن ،برداشتن یا دزدیدن اموال منقولی است که متعلق به شخصی می باشد و مهم ترین جرمی است که می توان علیه مالکیت افراد نسبت به اموالش انجام داد . برای ایمکه عملی سرقت تلقی شود چند نکته وجود دارد . 1 – عمل ربودنن صورت بگیرد :Read more about سرقت و انواع آن[…]

عزل و نصب قیم

عزل و نصب قیم

قیم کیست : به شخصی امین که از طرف دادگاه برای اداره ی امور حقوقی شخص محجور یا طفل ( در نبود پدر و جد پدی ) قیم گفته می شود . چون قیم باید همه ی امور حقوقی را به دست بگیرد به همین خاطر قانون، در انتخاب آن بسیار سختگیری دارد . اولینRead more about عزل و نصب قیم[…]

توقیف اموال برای مهریه

توقیف اموال برای مهریه

مهریه برای زوجه حقی است که مرد وظیفه دارد آن را پرداخت نماید اما اگر زنی مهریه خود را چه در موقع عقد نکاح و چه بعد از طلاق از همسر بخواهد و او از دادن مهریه امتناع کند ، قانون مواردی را برای گرفتن حق زن مطرح کرده است . زن باید درخواست خودRead more about توقیف اموال برای مهریه[…]

دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی

اگر تا کنون به دادگاه رفته و یا به کلانتری مراجعه کرده باشید و شکایتی داشته باشید ، حتما از شما سوال شده است که موضوع دعوی شما حقوقی است یا کیفری . موسسه ثبتی و حقوقی دادگستران افخم با ایجاد یک فضای حقوقی و با استفاده از وکلای خبره این امکان را برای شماRead more about دعاوی حقوقی[…]