دانستنی های حقوقی

عزل و نصب قیم

عزل و نصب قیم

قیم کیست : به شخصی امین که از طرف دادگاه برای اداره ی امور حقوقی شخص محجور یا طفل ( در نبود پدر و جد پدی ) قیم گفته می شود . چون قیم باید همه ی امور حقوقی را به دست بگیرد به همین خاطر قانون، در انتخاب آن بسیار سختگیری دارد . اولینRead more about عزل و نصب قیم[…]

حضانت فرزند در طلاق توافقی

حضانت فرزند در طلاق توافقی

حضانت فرزند در طلاق توافقی حضانت فرزندان تا 7 سالگی با مادر بوده و بعد از آن تا سن بلوغ یعنی دختر تا 9 سالگی و پسر تا 15 سالگی با پدر می باشد . هنگامی که فرزندان به سن بلوغ رسیدند دادگاه طبق صلاحیت والدین و مصلحت فرزند آن را به یکی از والدینRead more about حضانت فرزند در طلاق توافقی[…]

طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه

درخواست طلاق از طرف زوجه : بر اساس قوانین موجود در کشور اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق دهد با پشت سر گذاشتن مراحل قانونی و پرداخت حق و حقوق مالی زوجه به راحتی می تواند این کار را علیرغم مخالفت زوجه انجام دهد اما اگر زوجه برای گرفتن طلاق از همسر خود اقدامRead more about طلاق به درخواست زوجه[…]

وکیل برای طلاق توافقی

وکیل برای طلاق توافقی

تعریف طلاق توافقی : امروزه با توجه به شرایط جامعه و متفاوت بودن زندگی حال با گذشته (نه چندان دور) اتفاق های عجیبی در حال وقوع می باشد . یکی از این اتفاق ها گسترش انواع طلاق است ! در گذشته هنگامی که زن و شوهر با هم تفاهم نداشتند و نمی توانستند با همRead more about وکیل برای طلاق توافقی[…]