دانستنی های حقوقی

پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر : اگر شخصی شرکتی داشته باشد و آن را ثبت کرده باشد می داند که طبق قانون باید حتما دفاتر شرکت را پلمپ کند . این دفاتر ، دفتر کل و دفتر روزنامه هستند . هر خرید و فروش و هر فعالیتی که در طول روز انجام شود باید در دفتر روزنامه وRead more about پلمپ دفاتر[…]

ورشکستگی

ورشکستگی

ورشکستگی : در قانون تجارت ورشکستگی یعنی درماندگی در تجارت و کسب و کار . یعنی شخص تاجر نمی تواند دیون و تعهدات خود را انجام بدهد این به این معناست که دیون شخص از دارایی هایش بیشتر می باشد . ورشکستگی نوعی اقدام قانونی است که معمولا طی یک دادخواست از طرف بدهکار مطرحRead more about ورشکستگی[…]

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی : هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی برای انجام واردات و صادرات نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارد . کارت بازرگانی از طریق اتاق بازرگانی و با رعایت قوانین مربوط به کارت بازرگانی صادر می شود . هر شخص بالای 23 سال سن می تواند برای دریافت کارت بازرگانی اقدام نماید .Read more about کارت بازرگانی[…]

انحلال شرکت

انحلال شرکت

انحلال شرکت : شرکت ها اعم از شرکت های تجاری و غیر تجاری و همچنین موسسات ممکن است بعد از مدتی که شرکت را ثبت کرده اند به دلایل مختلفی خواستار انحلال شرکت باشند . در هنگام منحل شدن شرکت ، سمت از مدیر عامل و همینطور تمامی اعضای شرکت سلب می شود و بهRead more about انحلال شرکت[…]

شرکت نسبی

شرکت نسبی

شرکت نسبی چیست : شرکت نسبی یکی دیگر از انواع شرکت های تجاری است که در قانون تجارت ایران به رسمیت شناخته شده و می توان آن را در اداره ثبت شرکت ها ثبت نمود و فعالیت مورد نظر خود را با توجه به موضوع فعالیت مناسب با ثبت شرکت نسبی انجام داد . اینRead more about شرکت نسبی[…]

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی چیست ؟ شرکت هایی هستند که شخصیت شرکا و سرمایه ی شرکت هر دو به یک اندازه در تصمیم گیری برای شرکت مهم هستند . در قانون تجارت به شرکت هایی که بین 2 یا چند نفر برای امور تجاری و با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود ، شرکت تضامنی می گویند .درRead more about شرکت تضامنی[…]

ثبت شرکت سهامی

ثبت شرکت سهامی

شرکت سهامی : یکی از انواع شرکت های تجاری ، شرکت سهامی می باشد . ماده یک قانون تجارت شرکت سهامی را اینگونه تعریف می کند : در شرکت های سهامی سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده و مسئولیت هر یک از شرکا برابر مبلغ اسمی سهام آن ها است یعنی اگر شرکت بدهی داشتهRead more about ثبت شرکت سهامی[…]

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود : شرکت های با مسئولیت محدود بین 2 یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود و متداول ترین نوع شرکت در ایران است . حداقل سرمایه برای ثبت این شرکت 1.000.000 ریال می باشد و مسئولیت هریک از اعضا در برابر تعهدات شرکت به اندازه ی مبلغی استRead more about شرکت با مسئولیت محدود[…]

ثبت برند

ثبت برند

ثبت برند هنگامی که چند نفر فعالیت و هدف مشترک داشته باشند باید برای انجام فعالیت ها و رسیدن به اهداف خود طبق قانون عمل کنند به همین دلیل در این چنین مواقع افراد شرکتی را ثبت می کنند . برای ثبت شرکت ، باید نام و موضوع فعالیت مشخص باشد و شرکت هر محصولیRead more about ثبت برند[…]

ثبت شرکت

ثبت شرکت

شرکت چیست ؟ به اجتماع 2 یا چند نفر در کنار هم که هدف خاصی را در راستای فعالیت تجاری دنبال می کنند شرکت می گویند . اعضای شرکت (شرکا) باید در روند فعالیت خود نفعی ببرند و پس از کسر میزان هزینه ها ، سود حاصله را بین یکدیگر تقسیم کنند . به عبارتRead more about ثبت شرکت[…]