پست الکترونیک : info[@]vakil-moshaver.com

نفقه

نفقه زن

تمامی نیاز های زن از جمله لباس ، پوشاک ، خوراک ، مسکن و … باید توسط مرد تامین گردد . مالکیت تمام این موارد با زن می باشد به جز مسکن که زن باید در خانه ای که همسرش برای او تهیه کرده زندگی کند حتی اگر مالکیت آن را نداشته باشد . در قانون به نیاز هایی که از سوی مرد برای همسرش باید تامین شود ، نفقه می گویند .

نفقه تنها در عقد دائم بر عهده ی شوهر است . در عقد موقت ، شوهر وظیفه ای برای پرداخت نفقه ندارد مگر آنکه در شروط عقد قید شود . زن به شرطی می تواند از همسرش نفقه را طلب کند که از او تمکین کند . تمکین به معنی اطاعت کردن زن از خواسته ها و نیاز های مشروع مرد می باشد . در صورتی که زن از همسرش تمکین نکند حق نفقه از او ساقط می شود .

نفقه زنان شاغل

همواره هزینه ی زندگی بر عهده ی شوهر می باشد و اگر زن شاغل باشد ، نفقه از او ساقط نمی شود و زن وظیفه ندارد حتی یک ریال از پولی که از کار بدست می آورد برای زندگی و خانه خرج کند .

نفقه فرزند

عدم پرداخت نفقه از جانب مرد

نفقه حق زن است و باید مرد آن را به همسرش پرداخت کند اما قانون می گوید تا زمانی که مرد از همسر خود پیروی می کند می تواند تقاضای نفقه را از همسرش داشته باشد و در صورتی که از انجام تکالیف خود سر باز زند ، مرد می تواند نفقه او را پرداخت نکند . عدم پرداخت نفقه از جانب مرد می تواند باعث استفاده زن از حق طلاق شده و زن با اثبات اینکه مرد نفقه ار را پرداخت نمی کند درخواست طلاق دهد .

نفقه فرزند

پدر موظف است تمامی نیاز های فرزندانش را هم علاوه بر همسرش بر طرف نماید . نفقه پسر ها تا سن 18 سالگی و تا زمانی که تحصیل می کنند و نفقه دختر ها تا زمان ازدواج آن ها  بر عهده ی پدر می باشد . چنانچه پدر در قید حیات نباشد یا نتواند نفقه فرزندان را پرداخت کند این وظیفه بر عهده ی جد پدری می باشد . اگر جد پدری نیز در قید حیات نباشند مادر وظیفه ی پرداخت نفقه به فرزندان را برعهده دارد . قانون گذار تعیین نموده در صورتی که پدری توانایی مالی پرداخت نفقه به فرزندان خود را داشته باشد اما از پرداخت آن امتناع کند ، فرزندان می توانند با تنظیم دادخواست علیه او شکایت کرده و با صدور حکم دادگاه نفقه خود را دریافت کنند .

نفقه فرزند نامشروع

مقدار نفقه

نفقه به فرزند نامشروع تعلق نمی گیرد زیرا شرط پرداخت نفقه اثبات نسب می باشد و این امکان وجود دارد که فرزند منتسب به پدر نباشد .

نمونه دادخواست نفقه و صدور دستور موقت

وکیل برای گرفتن نفقه :

شما دوستان می توانید برای تنظیم دادخواست نفقه و یا شکایت از همسر یا پدر خود به دلیل عدم پرداخت نفقه با شماره های درج شده در سایت تماس گرفته و از وکلای مجرب موسسه ثبتی و حقوقی دادگستران افخم در خواست مشاوره حقوقی داشته باشید .