دانستنی های حقوقی

وقف

وقف

وقف چیست در منابع فقهی زیادی درباره ی ثواب بیشمار وقف سخن گفته شده است . وقف سنتی است دیرینه که از گذشته های دور جزو یکی از سنت های حسنه اسلامی به شمار می رود و معنی آن عبارت است از بخشیدن مال یا پولی به شخصی حقیقی یا حقوقی و استفاده از منافعRead more about وقف[…]

نفقه

نفقه

نفقه زن تمامی نیاز های زن از جمله لباس ، پوشاک ، خوراک ، مسکن و … باید توسط مرد تامین گردد . مالکیت تمام این موارد با زن می باشد به جز مسکن که زن باید در خانه ای که همسرش برای او تهیه کرده زندگی کند حتی اگر مالکیت آن را نداشته باشدRead more about نفقه[…]