وبلاگ

مشاوره حقوقی حصر وراثت

مشاوره حقوقی حصر وراثت

مشاوره حقوقی حصر وراثت: هرگاه فردی به هر دلیلی فوت کند، افرادی که به هر نحوی در اموال او نفع دارند، وراث او میشوند. با وصول درخواست حصر وراثت به شورای حل اختلاف، تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذیصلاح مشخص میشود. این روند، حصر وراثت (انحصار وراثت) نامیده می شود. شاید در ابتدا امری سهوRead more about مشاوره حقوقی حصر وراثت[…]

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت: انحصار وراثت عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذیصلاح. به بیان ساده تر یعنی بعد ازاینکه شخص فوت می کند مشخص شود که چه کسانی از ایشان ارث می برند. در اثر فوت شخص اموال وی به طور قهری به وارثین او منتقل می گردداما ابتدا باید وارثRead more about وکیل انحصار وراثت[…]

وکیل ارثیه

وکیل ارثیه

بعد از فوت هر شخص اموال و دارایی های او ترکه نامیه می شود. همان طور که در مقاله ترکه چیست صحبت کردیم. اموال متوفی دارای دو بخش مثبت و منفی می باشد. قسمت مثبت دارائی های او از جمله اموال، املاک و غیره و همچنین مطالبات او از اشخاص دیگر است. و قسمت منفی مربوطRead more about وکیل ارثیه[…]