وبلاگ

قتل‌های عمدی که موجب قصاص نیست

قتل‌های عمدی که موجب قصاص نیست

قتل‌های عمدی که موجب قصاص نیست: در مقاله موارد سقوط قصاص درباره مواردی صحبت کردیم که سبب ساقط شدن حکم قصاص از جانی می گردد. در اینجا به بررسی قتل های عمدی می پردازیم که موجب قصاص نمی شوند. در اینگونه موارد قانونگذار به دلیل وجود بعض ویژگی ها در قاتل و یا مقتول، شخصیRead more about قتل‌های عمدی که موجب قصاص نیست[…]

موارد سقوط قصاص

موارد سقوط قصاص

سقوط قصاص: قصاص مجازات قانونی می باشد که جانی یا مجرم به علت ارتکاب جنایت آن محکوم میشود. این جنایت می تواند منجر به قتل مقتول و یا آسیب و جراحت در فرد شود و مجازات قصاص با جنایت جانی باید برابر باشد. البته مواردی هستند که باعث سقوط قصاص می گردند که به طور کلRead more about موارد سقوط قصاص[…]