وبلاگ

مشاوره حقوقی کارت بازرگانی

مشاوره حقوقی کارت بازرگانی

مشاوره حقوقی کارت بازرگانی: کارت بازرگانی برای انجام امور اداری گرفته می شود و در واقع مجوزی می باشد که هر کسی چه شخص حقیقی و چه حقوقی با داشتن آن می تواند به امور تجاری بپردازد. ایم مورد در قانون 2 صادرات و واردات در تیر ماه سال 1372 در مجلس شورای اسلامی مصوبRead more about مشاوره حقوقی کارت بازرگانی[…]