وبلاگ

وصول چک پس از فوت صاحب چک

وصول چک پس از فوت صاحب چک

وصول چک پس از فوت صاحب چک: در صورتی که شخصی فوت شده در زمان حیات خود چکی را صادر کرده باشد و برای نقد کردن آن به دلیل نبود کفایت موجودی برای آن چک گواهی عدم صدور صادر گردد در این صورت چک برگشت می خورد اما دارنده آن حق شکایت کیفری در مواعد تعیین گردیده درRead more about وصول چک پس از فوت صاحب چک[…]

مشاوره حقوقی وصول مطالبات

مشاوره حقوقی وصول مطالبات

مشاوره حقوقی وصول مطالبات: در قوانین و مقررات ما تعریف درست و کاملی از جایگاه چک، سفته و برات مشخص نشده است. به همین دلیل اغلب افراد با صادر نمودن چک های مدت دار و یا ارائه چک برای تضمین، از آن به جای سفته استفاده می نمایند. در واقع چک هایی صادر می گرددRead more about مشاوره حقوقی وصول مطالبات[…]

مجازات چک برگشتی

مجازات چک برگشتی

چک برگشتی: طبق مقاله چک چیست، بر اساس ماده ۳۱۰ قانون تجارت ایران، چک نوشته ای می باشد که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه (بانک) دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.در واقع چک یک نوع اعتبار خاص مالی می باشد و دسته چک ازRead more about مجازات چک برگشتی[…]

مشاوره حقوقی چک

مشاوره حقوقی چک

مشاوره حقوقی چک: چک چیست ؟ طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه(بانک) دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. چک ها بطور کلی به سه نوع عادی، تضمین شده و مسافرتی تقسیم می شوند. چک سندیRead more about مشاوره حقوقی چک[…]

چک چیست ؟

چک چیست ؟

طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه(بانک) دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول ، چک را امضا می‌کند . در تاریخ ذکر شدهRead more about چک چیست ؟[…]