وبلاگ

الزام به ایفای تعهد

الزام به ایفای تعهد

الزام به ایفای تعهد بسته به نوع قرار داد بین افراد متفاوت می باشد. در هر قرار داد دو حالت وجود دارد. ممکن است یکی از دو طرف در مقابل دیگری متعهد شود. در بعضی قرار دادها دوطرف در مقابل هم متعهد می شوند. با توجه به این موارد قرار دادهای یک تعهدی و دوRead more about الزام به ایفای تعهد[…]

مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه آن مهریه ای است که مقدار آن به طور دقیق در عقدنامه ذکر می شود . پرداخت آن ، همان طور که از نامش میتوان حدس زد به استطاعت مالی زوج (مرد) بستگی دارد. در دادگاه مردنیاز به اثبات عدم توانایی پرداخت را ندارد. برعکس این زوجه است که باید توانایی پرداخت مردRead more about مهریه عندالاستطاعه[…]

مهریه چیست

مهریه چیست

شاید این سوال که “مهریه چیست به ظاهر پاسخ روشنی داشته باشد. اما همین موضوع ، نکته ها و نادانسته هایی دارد. چه خوب میشود که با کسب اطلاعات و فرهنگ سازی مناسب در جهت آگاهی و کیفیت زندگی ها حرکت کنیم. شما میتوانیدجهت هرگونه مشاوره حقوقی با مشاوران ما تماس بگیرید. مهریه چیست؟ مهریه یاRead more about مهریه چیست[…]

توقیف اموال برای مهریه

توقیف اموال برای مهریه

توقیف اموال برای مهریه: همانطور که می دانیم مهریه برای هر زنی یک حق محسوب می شود و پرداخت آن بر اساس قانون عقد نکاح یک دین بر گردن شوهر می باشد که باید با پرداخت مهریه به زوجه خود ان را ادا نماید. توقیف اموال برای مهریه البته گاهی زمانی که زوجه درخواست مطالبهRead more about توقیف اموال برای مهریه[…]

مطالبه مهریه از ضامن مهریه

مطالبه مهریه از ضامن مهریه

ضامن مهریه: بر اساس ماده 684 قاونو مدنی در کشور شخص ضامن کسی است که ضمانت پرداخت مالی را که بر عهده شخصی دیگر است به گردن می گیرد. و بر اساس دین هر شخصی که از قوای عقلی و اهلیت برخوردار است می تواند به عنوان ضامن انتخاب گردد. و شخص طلبکار می تواندRead more about مطالبه مهریه از ضامن مهریه[…]

مطالبه مهریه عندالاستطاعه

مطالبه مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه: گاهی زوجین برای پیشگیری از اقدام به مطالبه مهریه از طرف زوجه بلافاصله بعد از عقد مهرینه به صورت عندالاستطاعه تعیین می گردد. در اینگونه مهریه برای مطالبه مهریه توسط زن یک شرط وجود دارد و آن توانایی مالی مرد و امکان پرداخت نمودن مهریه می باشد. درواقع زن برای مطالبه یا وصول مهریهRead more about مطالبه مهریه عندالاستطاعه[…]

نفقه زنان شاغل

نفقه زنان شاغل

نفقه زنان شاغل: بر اساس ماده 1102 قانون مدنی هنگامی که نکاح بصورت صحیح واقع شود ، رابطه زوجیت بین طرفین وجود دارد و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود . این حقوق و تکالیف عبارتند از مهریه ، نفقه ، تمکین ، حسن برخورد و … نفقه زنان شاغل قبلRead more about نفقه زنان شاغل[…]

عدم تمکین و عواقب آن

عدم تمکین و عواقب آن

عدم تمکین: پس از جاری شدن صیغه عقد و رسمیت یافتن ازدواج بین زوجین از نظر قانونی و شرعی وظایف و تکالیف حقوقی برای هر یک معین می شود که عدم رعایت هر کدام از این تکالیف جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی نیز به دنبال خواهد داشت. زن باید در مقابل مرد نسبتRead more about عدم تمکین و عواقب آن[…]

نفقه و نحوه مطالبه آن

نفقه و نحوه مطالبه آن

نفقه و نحوه مطالبه آن: در عقد موقت نفقه وجود ندارد مگر به توافق زوجین و نفقه در زمینه ازدواج دایم مطرح مى گردد. و تنها در صورتی که زن به صورت خاص و یا عام از همسر خود تمکین نکند، ناشزه نامیده می شود و در این وضعیت پرداخت نفقه از عهده مرد خارجRead more about نفقه و نحوه مطالبه آن[…]

هزینه طلاق توافقی

هزینه طلاق توافقی

هزینه طلاق توافقی: طلاق توافقی طلاقی جدایی است که در آن همه مسائل و تصمیم گیری ها به توافق زوجین صورت می پذیرد. و هر دو پس از توافق بر سر تمامی مسائل مانند مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و … برای طلاق توافقی اقدام می نمایند و وکیل طلاق خود را مشخص می نمایند تاRead more about هزینه طلاق توافقی[…]