وبلاگ

وکیل ارثیه

وکیل ارثیه

بعد از فوت هر شخص اموال و دارایی های او ترکه نامیه می شود. همان طور که در مقاله ترکه چیست صحبت کردیم. اموال متوفی دارای دو بخش مثبت و منفی می باشد. قسمت مثبت دارائی های او از جمله اموال، املاک و غیره و همچنین مطالبات او از اشخاص دیگر است. و قسمت منفی مربوطRead more about وکیل ارثیه[…]

ترکه چیست

ترکه چیست

ترکه (ماترک) یا میراث به کلیه اموال و تعهدات گویند . یا به عبارت دیگر ترکه به کلیه دارایی متوفی که بعد ازفوت او به وراث و نزدیکان وی انتقال می یابد اطلاق می شود. دارائی متوفی را می توانیم به دو بخش مثبت و منفی تقسیم کنیم. بخش مثبت دارائی عبارت از حقوق وRead more about ترکه چیست[…]