وبلاگ

منابع حقوق تجارت

منابع حقوق تجارت

منابع حقوق تجارت: در این قسمت به بررسی و توضیح منابع حقوق تجارت در ایران خواهیم پرداخت. با مشاوره حقوقی ما در این زمینه همراه باشد: منابع حقوق تجارت قانون مهمترین منبع حقوق تجارت “قانون” می باشد. قانون تجارت کشور ما در سال 1311 و در 600 ماده تنظیم شده است. قبل از آن همRead more about منابع حقوق تجارت[…]

پلمپ دفاتر تجارى

پلمپ دفاتر تجارى

پلمپ دفاتر تجارى: بر اساس ماده 6 قانون تجارت ایران هر تاجری از نظر قانونی ملزم است تا 4 دفتر ذیل را که در مورد هرکدام بحث خواهیم نمود و دفاتر تجاری نامیده می شوند را تهیه نماید و برای حسن انجام کار در اختیار خود داشته باشد. همچنین داشتن این دفاتر تجاری برای تنظیمRead more about پلمپ دفاتر تجارى[…]

وکیل شرکت های تجاری

وکیل شرکت های تجاری

وکیل شرکت های تجاری: در قوانین تجارت ایران تعریف مشخصی از شرکت های تجاری نیامده است و تنها به اقسام مختلف شرکت های تجاری اشاره شده است که در ماده 20 باب سوم قانون تجارت به آنها اشاره شده است که در ادامه به معرفی این اقسام خواهیم پرداخت. وکیل شرکت های تجاری حتی درRead more about وکیل شرکت های تجاری[…]