وبلاگ

مطالبه و استرداد جهیزیه

مطالبه و استرداد جهیزیه

جهیزیه: در قوانین کشور ما زن ها از نظر مالی دارای استقلال کامل می باشند و می توانند به صورت آزادانه در دخل و تصرف اموال خود در زندگی مشترک مانند نفقه، مهریه و یا جهیزیه فعالیت نمایند. و بر اساس قانون مرد هیچ گونه حقی در مالکیت اموال زن را دارا نمی باشد. درRead more about مطالبه و استرداد جهیزیه[…]

وکیل دعاوی خانواده

وکیل دعاوی خانواده

در خصوص پروندهای قضایی خانواده با توجه به حساسیت خاص اکثر این قبیل پروندها می بایست با وکیل متخصص و  وکیل پایه یک دادگستری باتجربه در این زمینه  نسبت به مشاوره  اقدام نمود و از علم و تجربه وکیل پایه یک بنا به حساسیت موضوع بهره مند شد.وکلا می توانند پس از سپری کردن مدتی از عمرRead more about وکیل دعاوی خانواده[…]