دانستنی های حقوقی

حق الوكاله وكيل

حق الوكاله وكيل

حق الوكاله وكيل: همان طور که می دانیم به شخصی که برای خود وکیلی را اختیار می کند موکل و به مبلغی که بابت این کار به وکیل خود پرداخت می نماید حق الوكاله وكيل گفته می شود. در کشور ما بر اساس تعرفه های وکالتی میزان حق الوکاله وکیل برای هر وکیل با هرRead more about حق الوكاله وكيل[…]

وکالت بلاعزل

وکالت بلاعزل

وکالت بلاعزل: وکالت عقدی جایز است یعنی با مرگ هریک از طرفین ، عزل وکیل ، استعفای وکیل ، جنون وکیل یا موکل به پایان می رسد . به عنوان مثال اگر فردی به فرد دیگری وکالت بدهد که برای او آپارتمان بخرد ، آن فرد موکل و خریدار وکیل نام دارد . اگر وکیلRead more about وکالت بلاعزل[…]

متن وکالتنامه تام الاختیار

متن وکالتنامه تام الاختیار

وکالتنامه تام الاختیار: وکالت نامه نوعی نوشته می باشد که برای انجام کار و یا خرید و فروش و نقل و انتقال نوشته می شود. در ماده 656 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تعریفی از قانون وکالت به شرح زیل آمده است: در مبحث مشاوره حقوقی ، وکالت، عقد و قرار دادی است که بهRead more about متن وکالتنامه تام الاختیار[…]

وکالتنامه چیست

وکالتنامه چیست

وکالت چیست ؟ وکالت از منظر حقوقی یک قرارداد یا عقد محسوب می گردد. با زبان ساده تعریف قرارداد وکالت چنین خواهد بود: هر شخصی از منظر قوانین از حقوق مختلف و تکالیف معین بهره مند است. به عنوان مثال فرد می تواند مالی را خریداری کند یا مالی را که مالک آن است را  بفروشد و یا بدهیRead more about وکالتنامه چیست[…]