وبلاگ

مشاوره حقوقی معافیت سربازی

مشاوره حقوقی معافیت سربازی

معافیت سربازی: در قانون خدمت وظیفه ی مومی کشور برای مشمولان امتیازاتی برای دریافت معافیت دایم وموقت در نظز گرفته شده است. در این قسمت ما به معرفی و توضیح این معافیت ها می پردازیم. معافیت سربازی معافیت های در نظر گرفته شده برای مشمولان خدمت وظیفه ی عمومی از طرف سازمان وظیفه ی عمومیRead more about مشاوره حقوقی معافیت سربازی[…]