وبلاگ

وظایف مشاور حقوقی

وظایف مشاور حقوقی

وظایف مشاور حقوقی: با توجه به شرایط زندگی امروزی و مشکلات و مشغله های فکری و کاری در دنیای امروز بهترین راه برای رسیدن به حق و حقوق خود قبل از انجام هر کاری ابتدا مشاوره حقوقی با وکیل در خصوص موضوع شکایت و همچنین انتخاب بهترین وکیل جهت انجام امور حقوقی آشنا به تمامRead more about وظایف مشاور حقوقی[…]

پلمپ دفاتر تجارى

پلمپ دفاتر تجارى

پلمپ دفاتر تجارى: بر اساس ماده 6 قانون تجارت ایران هر تاجری از نظر قانونی ملزم است تا 4 دفتر ذیل را که در مورد هرکدام بحث خواهیم نمود و دفاتر تجاری نامیده می شوند را تهیه نماید و برای حسن انجام کار در اختیار خود داشته باشد. همچنین داشتن این دفاتر تجاری برای تنظیمRead more about پلمپ دفاتر تجارى[…]

خیانت در امانت و مجازات آن

خیانت در امانت و مجازات آن

خیانت در امانت: زمانی که مالی بر اساس عقود امانی به حکم قانون نزد شخصی سپرده می شود انتظار می رود که بنا به قوانین اخلاقی و قانونی شخص امین مسئولیت را به خوبی بپذیرد و در واقع امین شخص امانت دهنده باشد. خیانت در امانت اما گاهی پیش می آید بنا به دلایلی شخصRead more about خیانت در امانت و مجازات آن[…]