وبلاگ

وصول چک پس از فوت صاحب چک

وصول چک پس از فوت صاحب چک

وصول چک پس از فوت صاحب چک: در صورتی که شخصی فوت شده در زمان حیات خود چکی را صادر کرده باشد و برای نقد کردن آن به دلیل نبود کفایت موجودی برای آن چک گواهی عدم صدور صادر گردد در این صورت چک برگشت می خورد اما دارنده آن حق شکایت کیفری در مواعد تعیین گردیده درRead more about وصول چک پس از فوت صاحب چک[…]

مشاوره حقوقی چک

مشاوره حقوقی چک

مشاوره حقوقی چک: چک چیست ؟ طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه(بانک) دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. چک ها بطور کلی به سه نوع عادی، تضمین شده و مسافرتی تقسیم می شوند. چک سندیRead more about مشاوره حقوقی چک[…]