وبلاگ

مشاوره حقوقی وصول مطالبات

مشاوره حقوقی وصول مطالبات

مشاوره حقوقی وصول مطالبات: در قوانین و مقررات ما تعریف درست و کاملی از جایگاه چک، سفته و برات مشخص نشده است. به همین دلیل اغلب افراد با صادر نمودن چک های مدت دار و یا ارائه چک برای تضمین، از آن به جای سفته استفاده می نمایند. در واقع چک هایی صادر می گرددRead more about مشاوره حقوقی وصول مطالبات[…]

مجازات چک برگشتی

مجازات چک برگشتی

چک برگشتی: طبق مقاله چک چیست، بر اساس ماده ۳۱۰ قانون تجارت ایران، چک نوشته ای می باشد که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه (بانک) دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.در واقع چک یک نوع اعتبار خاص مالی می باشد و دسته چک ازRead more about مجازات چک برگشتی[…]

مشاوره حقوقی چک

مشاوره حقوقی چک

مشاوره حقوقی چک: چک چیست ؟ طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه(بانک) دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. چک ها بطور کلی به سه نوع عادی، تضمین شده و مسافرتی تقسیم می شوند. چک سندیRead more about مشاوره حقوقی چک[…]