وبلاگ

وکیل مهریه

وکیل مهریه

وکیل مهریه: مهریه یا صداق به معنای صداق المراة مالی می باشد که به وسیله عقد و نکاح توسط مرد به ملکیت زن (زوجه) در می آید و با مقدار آن با توافق هر دو طرف معین می شود. زوجه در برابر مهریه با زوج خود عهد می بندد تا اثر قهری آن مستلزم پرداختRead more about وکیل مهریه[…]