وبلاگ

مشاوره حقوقی قتل غیر عمد

مشاوره حقوقی قتل غیر عمد

قتل غیر عمد: زمانی که عناصر کافی برای ارتکاب جرم مجرم وجود نداشته باشد، قتل غیر عمد خوانده می شود. و زمانی که مرتکب بخ جرم فعلی را وارد نماید که کشنده نیست و در برابر هر شخصی منجر به مرگ نمی شود بلکه از طریق دیگر می تواند ارتکاب قتا غیر عمد به دلیلRead more about مشاوره حقوقی قتل غیر عمد[…]

قتل‌های عمدی که موجب قصاص نیست

قتل‌های عمدی که موجب قصاص نیست

قتل‌های عمدی که موجب قصاص نیست: در مقاله موارد سقوط قصاص درباره مواردی صحبت کردیم که سبب ساقط شدن حکم قصاص از جانی می گردد. در اینجا به بررسی قتل های عمدی می پردازیم که موجب قصاص نمی شوند. در اینگونه موارد قانونگذار به دلیل وجود بعض ویژگی ها در قاتل و یا مقتول، شخصیRead more about قتل‌های عمدی که موجب قصاص نیست[…]