ببایگانی‌ها قاتل دیوانه یا نابالغ - مشاوره حقوقی

Tag: قاتل دیوانه یا نابالغ

خدمات ثبت شرکت و برند

قتل‌های عمدی که موجب قصاص نیست
قتل‌های عمدی که موجب قصاص نیست

قتل‌های عمدی که موجب قصاص نیست

قتل‌های عمدی که موجب قصاص نیست: در مقاله موارد سقوط قصاص درباره مواردی صحبت کردیم که سبب ساقط شدن حکم قصاص از جانی می گردد. در اینجا به بررسی قتل های عمدی می پردازیم که موجب قصاص نمی شوند. در اینگونه موارد قانونگذار به دلیل وجود بعض ویژگی ها در...

ادامه مقالهادامه مقاله