دانستنی های حقوقی

فعالیت اداری در ملک مسکونی

فعالیت اداری در ملک مسکونی

فعالیت اداری در ملک مسکونی: امروزه مشاهده می شود که در برخی اماکن مسکونی استفاده غیر مسکونی می شود. به دلیل ناتوانی از تعیین هزینه های گزاف اماکن تجاری و اداری برخی از ملک مسکونی خود به عنوان مکان اداری و یا تجاری استفاده می نمایند. و به این ترتیب اصطلاح موقعیت اداری برای اماکنRead more about فعالیت اداری در ملک مسکونی[…]