وبلاگ

حضانت فرزند قبل از طلاق

حضانت فرزند قبل از طلاق

حضانت فرزند این روزها با بالا رفتن آمار طلاق و جدایی میان زنان و مردان مساله ای که بسیار بیش تر از گذشته به چشم می خورد اختلاف بر سر تعیین و تکلیف فرزند یا فرزندان مشترک می باشد. هریک از طرفین سعی دارند دراین فرآیند جدایی با کسب امتیازات بیشتر برنده این جدال باشندRead more about حضانت فرزند قبل از طلاق[…]

تعریف طلاق

تعریف طلاق

طلاق طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است و در فقه نیز طلاق را این گونه معنا کرده اند: زائل کردن قید ازدواجب با الفاظ مخصوص. البته بدیهی است که طلاق مختص نکاح دائم می باشد و نکاح موقت با اتمام مدت یا بذل مدت خاتمه می یابد. ماهیت طلاق ازRead more about تعریف طلاق[…]

تعریف حضانت

تعریف حضانت

حضانت چیست حِضانَت یک واژهٔ عربی می باشد. مردمان سرزمین های عرب زبان، از واژه حضانت زمانی استفاده می کرده اند که قصد داشته اند حالت حیوانی را بیان کنند که فرزندانش را که خیلی ضعیف و ناتوان بودند، برای محافظت در برابر حمله دیگر حیوانات و همچنین غذا دادن به آن ها به شدتRead more about تعریف حضانت[…]

مهریه

مهریه

تعریف مهریه مهر یا صداق که در فارسی کابین نیز گفته میشود مالی است که به موجب عقد نکاح زن مالک آن و مرد ملزم به پرداخت آن می شود. مهریه نهادی است در قانون ما از سنت و مذهب ریشه گرفته و مشابه آن را در حقوق غربی به هیچ عنوان نمی توان یافت.Read more about مهریه[…]

حضانت

حضانت

حضانت چیست نگهداری و سرپرستی کودکان مساله ای مهم و حیاتی برای جامعه است چرا که آن ها آینده سازان جامعه محسوب می شوند و مهم است که برای داشتن یک جامعه سالم کودکان این دوران از زندگی خود را به نحوی صحیح سپری کنند و در یک محیط سالم آموزش های لازم را ببینند.Read more about حضانت[…]

طلاق توافقی

طلاق توافقی

طلاق توافقی چیست طلاقی را طلاق توافقی می گویند که طرفین به هر دليلي ترجیح می دهند با تفاهم از یکدیگر جدا شوند. دادگاه برای هر توافقي که بین زوجین در مورد مهريه ، نفقه، جهيزيه، حضانت و ملاقات فرزند شکل گرفته باشد احترام قائل است، به عنوان مثال توافق مي کنند حضانت فرزند مشترکRead more about طلاق توافقی[…]

نفقه

نفقه

تعریف نفقه هنگامی که حرف از نفقه به میان میاید باید به این نکته توجه کنیم نفقه همان تامین زندگی زن می باشد که شامل هزینه های موجود در زندگی است از جمله هزینه اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان می باشد. محاسبه نفقه به چه عواملی بستگی دارد • شئونات خانوادگی زن •Read more about نفقه[…]

نفقه چیست

نفقه چیست

نفقه چیست ماده 1106 قانون مدنی مقرر می دارد “در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است” و این امتیازی است که قانونگذار برای زوجه قائل شده است و به موجب این امتیاز زن می تواند از شوهر خود مطالبه نفقه نماید و در صورت امتناع او از پرداخت بنا به مورد از طریقRead more about نفقه چیست[…]

مشاوره حقوقی طلاق توافقی

مشاوره حقوقی طلاق توافقی

مشاوره حقوقی طلاق توافقی: طلاق میتواند به درخواست زوج(مرد)، زوجه(زن) و یا با توافق زوجین  برای طلاق(طلاق توافقی)انجام پذیرد. در طلاق توافقی لازم است هردوی زن و شوهر در تمام موضوعات ومراحل رسیدگی توافق وحضور داشته باشند. البته در صورت اتخاذ وکیل طلاق توسط زوجین ، بدون حضور آن ها نیز روندکارانجام خواهد گرفت. باRead more about مشاوره حقوقی طلاق توافقی[…]

وکیل عسر و حرج

وکیل عسر و حرج

عسر و حرج به معنای سختی و مشقت می باشد و در صورتی که ادامه دادن به زندگی مشترک برای زوجه موجب عسر و حرج گردد طوری که ادامه ی زندگی برای آن امکان پذیر نباشد، زن می تواند بر این اساس به دادگاه تقاضای طلاق خود را اعلام نماید. گاهی طلاق غیابی نیز بر اینRead more about وکیل عسر و حرج[…]