دانستنی های حقوقی

تدلیس یا فریب در ازدواج

تدلیس یا فریب در ازدواج

فریب در ازدواج: تدلیس به معنای عدم بیان واقعیت و برعکی نشان دادن حقیقت می باشد. در معاملات در صورتی که یکی از طرفین از روی عمد و با علم قبلی به طرف مقابل تدلیس نماید و در واقع آن را فریب بدهد، مانند دادن اطلاعات خلاف واقعیت در مورد تحصیلات، شغل، تجرد قبل ازRead more about تدلیس یا فریب در ازدواج[…]