وبلاگ

وکیل ارثیه

وکیل ارثیه

بعد از فوت هر شخص اموال و دارایی های او ترکه نامیه می شود. همان طور که در مقاله ترکه چیست صحبت کردیم. اموال متوفی دارای دو بخش مثبت و منفی می باشد. قسمت مثبت دارائی های او از جمله اموال، املاک و غیره و همچنین مطالبات او از اشخاص دیگر است. و قسمت منفی مربوطRead more about وکیل ارثیه[…]