دانستنی های حقوقی

توقیف اموال برای مهریه

توقیف اموال برای مهریه

توقیف اموال برای مهریه: همانطور که می دانیم مهریه برای هر زنی یک حق محسوب می شود و پرداخت آن بر اساس قانون عقد نکاح یک دین بر گردن شوهر می باشد که باید با پرداخت مهریه به زوجه خود ان را ادا نماید. توقیف اموال برای مهریه البته گاهی زمانی که زوجه درخواست مطالبهRead more about توقیف اموال برای مهریه[…]