وبلاگ

سفته و راه های وصول آن

سفته و راه های وصول آن

سفته طبق ماده 307 قانون تجارت ایران سندی می باشد که به موجب آن شخص امضا کننده تعهد می دهد که مبلغ مشخصی (مبلغ سفته ای که ارائه می شود) را در زمانی مشخص شده و یا زمان درخواست مطالبه حامل در واقع شخصی که سفته را دریافت می نماید، بپردازد. سفته دارای فرم خاصیRead more about سفته و راه های وصول آن[…]