دانستنی های حقوقیمعاملات و تصرفات شخص سفیه تنها اجازه قیم را میخواهد؟

معاملات و تصرفات شخص سفیه تنها اجازه قیم را میخواهد؟

خیر، اذن دادستان برای فروش اموال غیر منقول سفیه لزوما نیاز خواهد بود و صرف اطلاع به قیم نمیتواند برای فروش آنها اقدام کند. نوع محجور بودن فرد را هم دادگاه میتوادند تشخیص بدهد.

مشاور حقوقی :
  • وکیل پایه یک دادگستری

    کاربر عزیز ، شما میتوانید قبل از هر اقدامی با مشاوران ما تماس بگیرید تا ضمن مطالعه پرونده شما بهترین راه حل را به شما اعلام نمایند .