ببایگانی‌ها نفقه - مشاوره حقوقی

نفقه

خدمات ثبت شرکت و برند

نفقه

نفقه

تعریف نفقه هنگامی که حرف از نفقه به میان میاید باید به این نکته توجه کنیم نفقه همان تامین زندگی زن می باشد که شامل هزینه های موجود در زندگی است از جمله هزینه اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان می باشد. محاسبه نفقه به چه عواملی بستگی دارد •...

ادامه مقالهادامه مقاله
نفقه چیست

نفقه چیست

نفقه چیست ماده 1106 قانون مدنی مقرر می دارد “در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است” و این امتیازی است که قانونگذار برای زوجه قائل شده است و به موجب این امتیاز زن می تواند از شوهر خود مطالبه نفقه نماید و در صورت امتناع او از پرداخت بنا...

ادامه مقالهادامه مقاله