دانستنی های حقوقی

عدم پرداخت اجاره بها

عدم پرداخت اجاره بها

اجاره بها چیست ؟   هنگامی که شخصی ملکی را برای سکونت و یا امور تجاری و اداری درخواست کند ، باید مبلغی را به عنوان حق اجاره به صاحب ملک پرداخت نماید . بنابر این در هنگام عقد اجاره نامه که بین موجر و مستاجر تنظیم می شود ، مبلغ مشخصی به عنوان اجارهRead more about عدم پرداخت اجاره بها[…]

فروش ملک مشاع

فروش ملک مشاع

اصطلاح قانونی ملک مشاع یعنی ملکی که دو یا چند نفر در آن شریک باشند و نتوان سهم هریک را از هم تشخیص داد . به عوان مثال می شود به خانه ای که از طریق ارث به فرزندان می رسد یا چند نفر با پول مشترک خانه ای میخرند که جزء جزء شاعه بطورRead more about فروش ملک مشاع[…]

سفته

سفته

سفته چیست : سفته نوعی سند تجاری است که از آن با هدف انتقال پول به شخصی در آینده استفاده می شود . سفته مشخص می کند که شخص صادر کننده در چه زمانی و چه مقدار پول را به شخص گیرنده سفته باید پرداخت کند . امروزه به دلیل افزایش حجم نقل و انتقالاتRead more about سفته[…]

چک

چک

چک و انواع آن : با گسترش عملیات بانکی و جابه جایی مبالغ کلان پول ، استفاده از چک نیز رواج یافته و به یکی از مهم ترین وسایل جابه جایی پول تبدیل شد . چک به تعریف ساده سندی است که صاحب حساب با صدور آن هم می تواند خودش از حساب برداشت کندRead more about چک[…]

دعاوی کیفری

دعاوی کیفری

دعاوی کیفری : خیلی وقت ها اسم دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی را شنیده ایم اما تفاوت آن ها را نمی دانستیم . در این مطلب ما برای شما دعاوی کیفری و انواع آن را مشخص می کنیم . همچنین شما برای اطلاع از مشخصات دعاوی حقوقی می توانید از جستجوگر در صفحه ی اصلیRead more about دعاوی کیفری[…]