دانستنی های حقوقی

عزل و نصب قیم

عزل و نصب قیم

قیم کیست : به شخصی امین که از طرف دادگاه برای اداره ی امور حقوقی شخص محجور یا طفل ( در نبود پدر و جد پدی ) قیم گفته می شود . چون قیم باید همه ی امور حقوقی را به دست بگیرد به همین خاطر قانون، در انتخاب آن بسیار سختگیری دارد . اولینRead more about عزل و نصب قیم[…]

توقیف اموال برای مهریه

توقیف اموال برای مهریه

مهریه برای زوجه حقی است که مرد وظیفه دارد آن را پرداخت نماید اما اگر زنی مهریه خود را چه در موقع عقد نکاح و چه بعد از طلاق از همسر بخواهد و او از دادن مهریه امتناع کند ، قانون مواردی را برای گرفتن حق زن مطرح کرده است . زن باید درخواست خودRead more about توقیف اموال برای مهریه[…]

عدم پرداخت اجاره بها

عدم پرداخت اجاره بها

اجاره بها چیست ؟   هنگامی که شخصی ملکی را برای سکونت و یا امور تجاری و اداری درخواست کند ، باید مبلغی را به عنوان حق اجاره به صاحب ملک پرداخت نماید . بنابر این در هنگام عقد اجاره نامه که بین موجر و مستاجر تنظیم می شود ، مبلغ مشخصی به عنوان اجارهRead more about عدم پرداخت اجاره بها[…]

وکیل پناهندگی

وکیل پناهندگی

پناهنده : پناهنده یا پناهجو به کسی گفته می شود که برای فرار از آزار و اذیت نژادی ، مذهبی ، سیاسی و.و.. و یا داشتن عقاید خاص نمی تواند پناهگاهی امن در کشور خود داشته باشد . مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهنده طبق مفاد پیمان دوبلین ، اولین کشور عضو اتحادیه اروپا که پناهندهRead more about وکیل پناهندگی[…]

وکیل برای طلاق

وکیل برای طلاق

طلاق : در لغت به معنی جدا شدن دو نفر از هم طبق شرایط خاص می باشد . هنگامی که یکی از زوجین یا هر دو به خاتمه رابطه زناشویی رضایت می دهند به آخرین راه حل اختلاف ، یعنی طلاق می رسند . طلاق به دو نوع طلاق بائن و طلاق رجعی تقسیم میRead more about وکیل برای طلاق[…]

وکیل بین المللی

وکیل بین المللی

در این مطلب می خواهیم جایگاه وکیل بین المللی و مشاوره حقوقی بین المللی در مناسبات حقوقی و قضایی بپردازیم . این موضوع در ذهن بسیاری از فعالان محیط بین المللی بخصوص کسانی که در حوزه تجارت بین الملل نقش دارند جولان می دهد و موضوعی است کاملا راهگشا و دلگرم کننده . حقوق بینRead more about وکیل بین المللی[…]

وکالتنامه بلاعزل

وکالتنامه بلاعزل

بلاعزل بودن وکیل : وکالت عقدی جایز است یعنی با مرگ هریک از طرفین ، عزل وکیل ، استعفای وکیل ، جنون وکیل یا موکل به پایان می رسد . به عنوان مثال اگر فردی به فرد دیگری وکالت بدهد که برای او آپارتمان بخرد ، آن فرد موکل و خریدار وکیل نام دارد .Read more about وکالتنامه بلاعزل[…]

فروش ملک مشاع

فروش ملک مشاع

اصطلاح قانونی ملک مشاع یعنی ملکی که دو یا چند نفر در آن شریک باشند و نتوان سهم هریک را از هم تشخیص داد . به عوان مثال می شود به خانه ای که از طریق ارث به فرزندان می رسد یا چند نفر با پول مشترک خانه ای میخرند که جزء جزء شاعه بطورRead more about فروش ملک مشاع[…]

نمونه دادخواست فروش ملک مشاع

نمونه دادخواست فروش ملک مشاع

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک خواهان خانم/آقای.. خوانده خانم/آقای.. وکیل تعیین خواسته وبهای آن دستور فروش ملک مشاع دلایل ومنضمات دادخواست ۱- تصویر مصدق سند مالکیت ۳- گواهی عدم افراز صادره از اداره ثبت ۳- تصویر مصدق گواهی حجر  ریاست محترم ….. باRead more about نمونه دادخواست فروش ملک مشاع[…]