دانستنی های حقوقی

اثبات و انکار زوجیت

اثبات و انکار زوجیت

اثبات و انکار زوجیت : دعوی انکار زوجیت و اثبات زوجیت ، جزء دعاوی هستند که می توان آن را در محاکم طرح نمود . این گونه دعاوی توسط یکی از زوجین علیه دیگری طرح شده و شخص در دادگاه خانواده به دنبال اثبات یا انکار آن می باشد . انکار زوجیت : اگر شخصی درRead more about اثبات و انکار زوجیت[…]

اثبات نسب

اثبات نسب

اثبات نسب : با پیوند زناشویی بین زن و مرد ممکن است انسانی متولد شود که در اصطلاح حقوقی به آن نسب می گویند و مبنای آن نکاح زن و شوهر می باشد . در واقع نسب ، رابطه ی حقوقی و خونی است که والدین را به فرزندان مربوط می کند . اثبات نسبRead more about اثبات نسب[…]

نفی نسب

نفی نسب

نفی نسب : نسب ، یکی از پر اهمیت ترین بحث ها در حقوق خانواده می باشد زیرا آثار و تکلیفی را مشخص می نماید مانند موجبات ارث یا موانع نکاح . در لغت نسب به معنی پیوند خویشاوندی بین افراد و در اصطلاح حقوقی به معنی رابطه ی علاقه ای بین دو نفر کهRead more about نفی نسب[…]

نشوز

نشوز

نشوز چیست : نشوز یک اصطلاح در حقوق اسلامی است که معنی آن نا فرمانی ، عدم ایفای مسئولیت و تمکین نکردن هر یک از زوجین می باشد . عده ای فقط به نافرمانی زن از شوهر نشوز می گویند این در حالی است که حتی اگر مردی از همسر خود نافرمانی کند ، حقوقRead more about نشوز[…]

رابطه نامشروع

رابطه نامشروع

رابطه نا مشروع : هنگامی که زن و مردی با یکدیگر در ارتباط باشند و این ارتباط منجر به ایجاد رابطه ی جنسی بین آن ها شود ، در صورتی که بین آن ها صیغه محرمیت جاری نشده باشد ، رابطه نا مشروع می باشد و روابطی مانند قدم زدن در پارک ، رفتن بهRead more about رابطه نامشروع[…]