وبلاگ

مجازات توهین چیست؟

مجازات توهین چیست؟

مجازات توهین چیست؟   پاسخ: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. شاید به جرات بتوان توهین را در زمره اعمالی دانست که بیشتر از هر عمل ممنوعه‌ایRead more about مجازات توهین چیست؟[…]

چگونه مهریه بیش‌ از ۱۱۰ سکه‌ را مطالبه کنیم؟

چگونه مهریه بیش‌ از ۱۱۰ سکه‌ را مطالبه کنیم؟

زن چگونه می‌تواند مهریه بیش‌ از ۱۱۰ سکه‌اش را مطالبه کند؟   پاسخ: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط #ملائت_زوج ملاک پرداختRead more about چگونه مهریه بیش‌ از ۱۱۰ سکه‌ را مطالبه کنیم؟[…]

نفقه ی اولاد بر عهده ی کیست؟

نفقه ی اولاد بر عهده ی کیست؟

نفقه ی اولاد بر عهده ی کیست؟؟؟   پاسخ: نفقه اولادبرعهده پدراست پس ازفوت پدرياعدم قدرت او به انفاق بعهده اجدادپدري است بارعايت الاقرب فالاقرب درصورت نبودن پدرواجدادپدري وياعدم قدرت آنهانفقه برعهده مادراست . هرگاه مادرهم زنده وياقادربه انفاق نباشدبارعايت الاقرب فالاقرب به عهده اجدادوجدات مادري وجدات پدري واجب النفقه است واگرچندنفراز اجدادوجدات مزبورازحيث درجهRead more about نفقه ی اولاد بر عهده ی کیست؟[…]

مراحل تقسیم در اداره ثبت و دادگاه ؟

مراحل تقسیم در اداره ثبت و دادگاه ؟

مراحل تقسیم در اداره ثبت و دادگاه را توضیح دهید ؟؟؟   پاسخ: الف) تقسیم در اداره ثبت :با توجه به قانون افراز و فروش املاک مشاع، و مقررات مندرج در قانون امور حسبی و قانون ثبت با جمع شرایطی تقسیم املاک از طریق واحد ثبتی صورت می گیرد   -ملک دارای سند رسمی باشدRead more about مراحل تقسیم در اداره ثبت و دادگاه ؟[…]

آیا زن می‌تواند از شوهر الکلی، طلاق بگیرد؟

آیا زن می‌تواند از شوهر الکلی، طلاق بگیرد؟

آیا زن می‌تواند از شوهری که عادت به صرف مشروبات الکلی دارد، طلاق بگیرد؟   پاسخ: یکی از مصادیق عسر و حرج زن در زندگی زناشویی در قانون عبارت است از: اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مصرف مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک اعتیاد یا عدم امکان الزام شوهر بهRead more about آیا زن می‌تواند از شوهر الکلی، طلاق بگیرد؟[…]

آیا می توان سند مال موروثی را به نام خود کرد؟

آیا می توان سند مال موروثی را به نام خود کرد؟

همسرم در یک باغ ۱۴هزارمتری شریک بوده است بعد از فوت همسرم ۱۸۰۰متر از این باغ به من ارث رسید، آیا می توانم سند مال موروثی را به نام خودم کنم؟   پاسخ: طبق قانون ثبت اسناد هر یک از ورثه می توانند با در دست داشتن گواهی انحصار وراثت از اداره ثبت محل ،Read more about آیا می توان سند مال موروثی را به نام خود کرد؟[…]

پنجر کردن خودرو در پارک ممنوع جرم است؟

پنجر کردن خودرو در پارک ممنوع جرم است؟

آیا پنجر کردن خودرو در مکان‌های پارک ممنوع جرم است؟   پاسخ: بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جان‏، مال‏ وحقوق‏ اشخاص محترم شمرده می‌شود و جز در مواردی که قانون مستقیما اجازه داده از تعرض مصون است. در نتیجه هیچ کس حق ندارد با این ادعا که حقوقش در حال تضییع استRead more about پنجر کردن خودرو در پارک ممنوع جرم است؟[…]

آیا هر تهدیدی جرم محسوب می شود؟

آیا هر تهدیدی جرم محسوب می شود؟

آیا هر تهدیدی جرم محسوب می شود؟   پاسخ: خیر هر تهدیدی جرم نمی باشد چنانکه اگر شخصی، دیگری را تهدید کند که اگر به مزاحمتهای خود ادامه بدهد باتوجه مدارکی که دارد نزد مراجع قضایی شکایت خواهد نمودچنین امری تهدید کیفری و مستوجب مجازات نمی باشد. لازم به ذکر است که تهدید شخص بایدRead more about آیا هر تهدیدی جرم محسوب می شود؟[…]

توقیف منزل مسکونی بابت مهریه

توقیف منزل مسکونی بابت مهریه

 آیا می توان آپارتمان مسکونی را بابت مهریه توقیف کرد؟   پاسخ: توقیف آپارتمان یا منزل مسکونی در مرحله تامین خواسته و یا همان توقیف اموال بلا مانع است ، اما زوج می تواند به توقبف اعتراض و به عنوان مستثنیات دین رفع توقیف آن را از دادگاه تقاضا کند، ولی اگر در مرحله اجرایRead more about توقیف منزل مسکونی بابت مهریه[…]

آیا اخذ سفته از کارگر قانونی است؟

آیا اخذ سفته از کارگر قانونی است؟

قراداد سفید امضاء و اخذ سفته از کارگر قانونی است یا خیر؟   پاسخ: قرارداد کار باید با اطلاعات کامل طرفین و با رضایت هر دو نفر امضاء شود، بنابراین در مواردی که قرارداد به اجبار کارفرما و به صورت سفید امضاء می شود، فاقد آثار حقوقی است. البته کارگر باید بتواند اثبات کند کهRead more about آیا اخذ سفته از کارگر قانونی است؟[…]