نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو، خرید و فروش اتومبیل ، خرید و فروش ماشین

 

بسمه تعالی

مبایعه نامه

 

 

ماده یک : طرفين قرارداد

 

1-1فروشنده/فروشندگان:                                          فرزند:                 به شماره شناسنامه                       

صادره                   کدملي:                                                متولد :

ساکن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

کدپستی:                                            شماره تلفن همراه و ثابت:  

  ———————

1-2خريدار/خريداران:                                             فرزند:                      شماره شناسنامه: ………………………..

صادره از      کدملي:                                                                متولد:               ساکن:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

کد پستی:                                          شماره تلفن همراه و ثابت:

 

 

ماده دو : موضوع و مشخصات مورد معامله:

عبارتست از فروش ……………………. دانگ يکدستگاه ……………………. از نوع ……………………….. مدل ………………………….  سيستم ……………. رنگ ………………… سيلندر …………………….. شماره راهنمايي و رانندگي ………/…………………………. شماره شاسي ……………………………………….. شماره موتور ……………………………………… که با تمام متعلقات و منصوبات ، منصوبه و غير منصوبه در آن مي باشد .

 

ماده سه: ثمن معامله:

1-3) ثمن معامله به طور مقطوع بعدد (                           ريال ) و با حروف (                                     ريال ) تعيين گرديد .

2-3) همزمان با اين توافق مبلغ با حروف (                                  ريال ) نقداً / طي چک شماره …………………………….. عهده بانک ………………..  به فروشنده پرداخت گرديد . باقيمانده ثمن با حروف ( ………………………………………… ريال ) در زمان تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي پرداخت خواهد شد .

 

 

ماده چهار: شرايط معامله:

1-4) طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند، طبق قرارداد در تاريخ………./……………./………….. در دفتر اسناد رسمي شماره ……………………………………………………………….. حاضر شوند و فروشنده متعهد گرديد سند را به نام خريدار يا هر کس که خريدار معرفي نمايد انتقال دهد

2-4) مورد معامله به از منظر فروشنده کاملا فرسوده و دور رنگ میباشد بوده و به رویت کامل خریدار رسیده است.

سایر توضیحات:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

———————————————————————————————————————————————————————————–

3-4) مسئوليت هر گونه تخلف اعم از راهنمايي و رانندگي ، کيفري و مدني که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحويل ، به وقوع پيوسته باشد بعهده فروشنده و پس از تاریخ مبایعه نامه بر عهده خریدار میباشد.

4-4) کلیه هزينه هاي نقل و انتقال اعم از دارايي و عوارض شهرداري رسمی بعهده …………………… و حق الثبت و حق التحریر بر عهده …………………. میباشد

5-4) مورد معامله و کليه اوراق و مستندات در تاريخ با حروف ……………………… ساعت ………………………….. تسليم خريدار شد/ خواهد شد.

6-4) در صورت عدم حضور  خریدار  براي تنظيم سند در دفترخانه اسناد رسمي تعيين شده ، خریدار ، مکلف است به ازاي هر روز تاخير  مبلغ باحروف ( ………………………………………………………………………. ريال ) بعنوان خسارت تاخير اجراي تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نمايد و در صورتی که خریدار ظرف مدت ………. روز از تاریخ مبایعه نامه نسبت به تسویه حساب کامل  و پرداخت کل مبلغ ثمن اقدام ننماید فروشنده محق خواهد بود بیع را یکطرفه و بدون اخطار کتبی فسخ نموده و 40% مبلغ کل ثمن را بعنوان ضرر و زیان از خریدار مطالبه یا از مبالغ پرداختی وی به نفع خود مصادره نماید.

7-6)در صورتی که خریدار ظرف زمان تعیین شده اقدام به فک پلاک ننماید به ازای هر روز تاخیر مبلغ …………………………………………………ریال به فروشنده میبایست پرداخت نماید.

ماده پنج:

1-5)  در صورت بروز هر گونه مشکل مراتب صرفا به یک داور مرضی الطرفین که در اینجا جناب آقای …………………………………………………………………………………………………………………..تعیین میگردد ، ارجاع میگردد و اظهار نظر ایشان مورد پذیرش طرفین میباشد.

2-5) این قرارداد بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم و پس از امضا برای طرفین لازم الاجرا میباشد

3-5) این قرارداد در پنج ماده و دو نسخه تهیه شده و هر کدام دارای حکم یکسان هستند که در اختیار طرفین قرار گرفت.

تاریخ مبایعه نامه:……………./…………../…………………..

 

 

       فروشنده                                           خريدار                                          شهود  

نام و نام خانوادگي                         نام و نام خانوادگي                        نام و نام خانوادگي                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

مطالب مشابه

مشاوره حقوقی :
  • وکیل پایه یک دادگستری

    کاربر عزیز ، شما میتوانید قبل از هر اقدامی با مشاوران ما تماس بگیرید تا ضمن مطالعه پرونده شما بهترین راه حل را به شما اعلام نمایند .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *