نمونه قرارداد اجاره آپارتمان اجاره واحد اداری اجاره واحد مسکونی

 

 

 

بسمه تعالي

 

 ماده 1 : طرفين قرارداد:

  1-1- موجر : آقاي ………………………………به شماره شناسنامه………………  صادره از  …………….. کد ملي  …………………….به آدرس …………………………………………………………………………………………………………………… تلفن   …………………………………..

 2-1- مستأجر: 1)  آقاي  ………………..فرزند ………………. به شماره شناسنامه ……… صادره از  ……………..کد ملي   ……………………….     تلفن ……………………….همراه ………………….به آدرس :…………………………………………………………………………………………………….

ماده 2: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره :

     عبارتست از تمليک منافع شش دانگ  يكدستگاه آپارتمان …………………………………………………………..به صورت دو خوابه , به مساحت زیربنای تقريبي حدود ………….مربع  با حق استفاده از مشاعات به میزان قدرالسهم با سرويس بهداشتي و آشپزخانه با حق استفاده برق بصورت اختصاصي/ آب و گاز اشتراکي/  جهت استفاده به رويت مستأجر رسيده و مورد قبول قرار گرفته است .

ماده 3 : مدت اجاره :

     مدت اجاره يكسال شمسي از تاريخ    …………………تا …………………. مي باشد .

ماده 4 : اجاره بها و نحوه پرداخت  :

 1-4- ميزان اجاره بها جمعاً  …………………..  ريال  معادل” …………………………… ” ، از قرار ماهيانه مبلغ   ……………………. ریال معادل   …………………………..تومان که طي…… ……………………………….. تحويل موجر گرديد

  2-4- مبلــغ    ………………… ريال معادل ………………. تومان از طرف مستأجر  بعنوان قرض الحسنه نقدا” پرداخـــت شـــد. مبلغ پرداختي به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و يا فسخ آن همزمان با تسويه حساب و تخليه وتحويل عين مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد .

  3-4- اجاره بها در طول مدت اين قرارداد جز با توافق طرفين ، قابل تغيير نيست .

ماده 5 : تسليم مورد اجاره :

  موجر در تاريخ ………………………. مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استفاده و بهره مندي به مستأجر تسليم نمود .

ماده 6 : شرايط و آثار قرارداد :

  1-6- مستأجر نمي تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد استفاده نمايد . مستأجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نمايد در غير اين صورت هرگونه تبعات قانوني و عرفي متوجه مستاجر بوده و هرگونه عوارض شهرداري ( كسب و پيشه و غيره ) و ماليات مربوط به دارايي ( ماليات بر مشاغل و درآمد ) و ساير مراكز ذيصلاح و مرتبط از جمله حق بيمه كارگران تامين اجتماعي بعهده و مورد تعهد مستاجر ميباشد .

  2-6- مستأجر بايستي شخصاً از مورد اجاره استفاده کند . علاوه بر اين مستأجر حق انتقال و واگذاري مورد اجاره را به غير ندارد . در صورت تخلف و انتقال به غير ، اعتبار اجاره منوط به تنفيذ مالک خواهد بود در صورتيکه مستأجر مورد اجاره را به غير بدون اذن مالک تسليم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفيذ در برابر مالک در حدود مقررات قانوني مسئول خواهد بود .مستاجر موظف به حسن معاشرت باساكنين در برج و رعايت مقررات مربوطه خواهد بود .

 

  3-6- در صورتيکه مستأجر در پرداخت اجاره بهاء تاخير نمايد ، ( عدم موجودي كافي در چكهاي اجاره بهاء صادره و يا برگتت خوردن چك هاي مربوطه )  موجر مي تواند قرارداد را فسخ و تخليه مورد اجاره را از مراجع ذيصلاح بخواهد . مع الوصف موجر مخير خواهد بود به نسبت روزهاي تاخير در پرداخت اجاره بهاء مبلغ هفتصد هزار ريال مازاد بر اصل اجاره بهاء مطالبه نمايد و مستاجر ملزم و متعهد  به پرداخت آن ميباشد .

4-6- پرداخت هزينه هاي مصرفي آب / برق / گاز / تلفن / شارژ / فاضلاب شهري بر عهده مستأجر است و بايد در موعد تخليه يا فسخ ؛  قبوض پرداختي را به موجر ارائه نمايد .

 5-6- پرداخت هزينه نگهداري آپارتمان (حق شارژ و غيره) و همچنين افزايش احتمالي آن بر مبناي مصوب مسئول يا مسئولين برج بر عهده مستأجر است

 6-6- پرداخت هزينه تعميرات و هزينه هاي کلي از قبيل نصب و راه اندازي به منظور بهره برداري از دستگاه تهويه ، شوفاژ ، کولر ، آسانسور و شبکه آب ، برق و گاز به عهده مالک است و هزينه هاي جزيي مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است و نوع هزينه ها و ميزان آن را عرف تعيين مي کند.

 7-6- مستأجر مکلف است در زمان تخليه ، مورد اجاره را به همان وضعي که تحويل گرفته به موجر تحويل داده و رسيد دريافت نمايد . در صورت حدوث خسارات نسبت به عين مستأجره ، مستأجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود .

 8-6- موجر ملزم است در زمان تخليه نهايي و با تسويه حساب بدهيهاي زمان اجاره ، نسبت به استرداد قرض الحسنه دريافتي از مستأجر ، با اخذ رسيد اقدام نمايد .

9-6- يك فقره چك معادل مبلغ ……………………. تومان به شماره …………….. نزد بانك  ……………………. بابت تخليه و تسويه حساب در موعد مقرر در اختيار موجر قرار گرفت در صورت عدم توجه به مفاد اجاره نامه مذكور موجر مخير به استفاده و بهره مندي از چك ياد شده را خواهدداشت .

10-6- تمديد قرارداد اجاره فقط با توافق کتبي طرفين قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است . و در صورت توافق كتبي موجر اجاره نامه با شرايط جديد تا سه سال قابل تمديد ميباشد .

 11-6- مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره ، عين مستأجره را بدون هيچگونه عذر و بهانه اي تخليه و به موجر تسليم نمايد ، چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاريخ انقضاء تخليه کامل ننمايد و يا به هر دليلي از تسليم آن به موجر خودداري نمايد موظف است روزانه مبلغ ………………………. معادل …………………. تومان مازاد بر اجاره بهاء مورد اشاره در قرارداد  بعنوان اجرت المثل ايام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشي از تاخير تخليه( اجرت المثل ) با مبلغ قرض الحسنه و چك مورد اشاره در رديف 9-6 بلا اشکال است .

ماده 7:   کليه خيارات ولو خيار غبن به استثناء خيار تدليس از طرفين ساقط گرديد .

ماده 8: اين قرارداد در ساير موارد تابع مقررات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 خواهد بود .ماده 9 :   باستناد ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 شهود با مشخصات زير اين قرارداد را امضاء و گواهي مي نمايند . مراتب در دو نسخه تنظيم و هردو نسخه داراي اعتبار واحد است . كه پس از قرائت به امضاء طرفين رسيد و من بعدالتحرير براي طرفين لازم الاجراء ميباشد.

    

مطالب مشابه

مشاوره حقوقی :
  • وکیل پایه یک دادگستری

    کاربر عزیز ، شما میتوانید قبل از هر اقدامی با مشاوران ما تماس بگیرید تا ضمن مطالعه پرونده شما بهترین راه حل را به شما اعلام نمایند .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *