شاید این سوال که “مهریه چیست به ظاهر پاسخ روشنی داشته باشد.
اما همین موضوع ، نکته ها و نادانسته هایی دارد.
چه خوب میشود که با کسب اطلاعات و فرهنگ سازی مناسب در جهت آگاهی و کیفیت زندگی ها حرکت کنیم.

شما میتوانیدجهت هرگونه مشاوره حقوقی با مشاوران ما تماس بگیرید.

مهریه چیست؟

مهریه یا صداق مالی است که مرد به موجب عقد یا نکاح باید به زوجه پرداخت کند ؛ یا مکلف به پرداخت آن میشود.
شکل قدیمی کلمه ی مهریه، کابین است. زن از زمان عقد میتواند تمام مهر خود را مطالبه کند.
البته این نکته را در نظر داشته باشید که عقد بدون مهریه باطل نیست.
مهریه را حتی میتوان پس از ازدواج تعیین و پرداخت کرد. ممکن است تحت شرایطی مهریه باطل شود.
به دلیل غیرقانونی یا غیر مشروع بودن. حتی در این صورت هم با باطل شدن مهریه، عقد باطل ن%

مشاوره حقوقی :
  • وکیل پایه یک دادگستری

    کاربر عزیز ، شما میتوانید قبل از هر اقدامی با مشاوران ما تماس بگیرید تا ضمن مطالعه پرونده شما بهترین راه حل را به شما اعلام نمایند .