مشاوره حقوقی ورشکستگی: ورشکستگی به شرایطی گفته می شود که در آن تاجر از پرداخت بدهی های خود عاجز و ناتوان شود. البته در صورتی که شخص بدهکار تاجر نباشد، ورشکسته محسوب نشده و در این حالت فرد در حالت اعسار می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله مشاوره حقوقی کلاهبرداری را مطالعه نمایید.

مشاوره حقوقی ورشکستگی

در ماده 412 قانون تجارت ایران ورشکستگی اینگونه تعریف شده است: ورشکستگی شرکت تجاری و یا تاجر در تنیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده آن می باشد، حاصل می گردد.

انواع ورشکستگی

1- ورشکستگی عادی

2- ورشکستگی به تقصیر (مستلزم تعقیب کیفری)

3- ورشکستگی به تقلب (مستلزم تعقیب کیفری)

ورشکستگی عادی

ورشکستگی عادی ورشکستگی می باشد که بدون تقصیر و بدون تقلب و سوء نیت برای تاجر و یا شرکت تجاری رخ می دهد و آنها را از پرداخت وجوه و بدهی که بر عهده آنها می باشد را متوقف می سازد. مانند رخداد حوادث غیر مترقبه!

ورشکستگی به تقصیر و مجازات آن

بر اساس ماده 541 قانون تجارت تاجر و یا شرکت تجاری در موارد ذیر ورشکسته به تقصیر اعلان می گردد:

1- ورشکستگی زمانی که مخارج شخصی قرد و یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او به طور کامل محیا باشد.

2- زمانی که تاجر نسبتت به سرمایه خود مبالغ عمده ای را صرف معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است می نماید.

3- اگر تاجر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی، خریدی بزرگتر و یا فروشی نازل تر از مظنه ی بروز کرده باشد و یا اینکه به همان قصد باشد اعم از راه استقراض یا صدور برات یا به روشی دیگر.

4- اگر تاجر یکی از طلبکارهای خود را به هر دلیل پس از تاریخ توقف، بر سایر طلبکارها ترجیح دهد و طلب او را پرداخته نماید.

ورشکستگی به تقلب و مجازات آن

طبق ماده 549 قانون تجارت ایران، هر تاجر و یا شرکت تجاری ورشکسته که دفتر خود را مفقود نماید و یا اینکه بخشی از دارایی خود را به قصد اینکه به طلبکاران خود نپردازد مخفی نماید، یا اینکه به صورت معاوضه و یا یک معامله صوری مال خود را از میان ببرد و همین طور هر تاجر و یا شرکت تجاری ورشکسته که خئد را از طریق اسناد و یا دارایی و قرض هایی به صورت تقلب، به مقداری که مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب اعلام می گردد و بر اسا قانون مجازات اسلامی مجازات می گردد.

بر اساس ماده 670 قانون مجازات اسلامی شخصی، مجازات شخص محکوم به ورشکستگی به تقلب حبس از یک سال تا 5 سال می باشد. برای اطلاعات دقیق تر از مشاوره حقوقی ورشکستگی موسسه ما کمک بگیرید. مقاله مشاوره حقوقی کلاهبرداری را مطالعه نمایید.

شرایط ضروری جهت تحقق ورشکستگی

1- تاجر بودن
2- توقف از پرداخت بدهی

نکته:
• بدهی باید غیر مشروط و مسلم باشد
• می تواند دین تجاری یا مدنی نیز باشد
• تنها عدم پرداخت یک بدهی کافی می باشد و تعدد پرداخت نشده موثر در مقام نمی باشد.

مشاوره حقوقی :
  • وکیل پایه یک دادگستری

    کاربر عزیز ، شما میتوانید قبل از هر اقدامی با مشاوران ما تماس بگیرید تا ضمن مطالعه پرونده شما بهترین راه حل را به شما اعلام نمایند .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *