مشاوره حقوقی قرارداد کارگر و کارفرما: همان طور که می دانیم برای انجام هر اموری فی مابین دو و یا چند نفر باید برای پیشگیری از بروز مشکلات قرارداد رسمی تنظیم گردد. یکی از این موارد انعقاد قرارداد کار بین کارگر و کارفرما می باشد.

مشاوره حقوقی قرارداد کارگر و کارفرما

ما در این قسمت یک نمونه قرارداد بین کارگر و کارفرما آورده شده و در قسمت پایانی آن به تمامی موارد مشاوره حقوقی قرارداد کارگر و کارفرما مانند حق بیمه کارگر/کارفرما، سنوات و … آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر از یک وکیل پایه یک دادگستری توسط موسسه مشاوره حقوقی به منظور مشاوره حقوقی قرارداد کارگر و کارفرما ما کمک بگیرید.

نمونه قرارداد کارگر و کارفرما

اين قرارداد کارگر و کارفرما به موجب ماده 10 قانون کار جمهوري اسلامي ايران و تبصره 3 الحاقي به ماده 7 قانون کار موضوع بند (الف) ماده 8 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي بر اساس مصوبه 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام، فی بين کارفرما و کارگر (کارمند) منعقد مي گردد.

1) مشخصات طرفين قرارداد: كارفرما / نماينده قانوني كارفرما

آقاي/خانم/شركت …………………………فرزند………………… به شماره شناسنامه/شماره ثبت …………………. و شماره ملي …………………… به نشاني:  ………………………………………… و کارگر آقاي/ خانم: ……………………………… فرزند……………… متولد ……/…/….. به شماره شناسنامه …………….. و شماره ملي ……………………. ميزان تحصيلات …………………… نوع و ميزان مهارت ……………………… به نشاني : ………………………………..………………………. منعقد مي گردد.

2) نوع قرارداد:

دائم

موقت

كار معين

3) نوع کار و يا حجم کاری و يا وظيفه اي که کارگر (کارمند) به آن اشتغال مي يابد: ………………………..

4) محل انجام كار:

استان : …………………………..

شهر :  ……………………………..

5) تاريخ انعقاد قرار داد : ………………………..

6)مدت قرارداد : …………………………………

7) ساعت کاری : ……………………….

تبصره 1: ميزان ساعت کاری و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين قرارداد تعيين مي گردد.

تبصره 2: ساعات کار نمي تواند بيشتر از ميزان تعیین شده در قانون کار تعيين گردد ليکن کمتر از آن مجاز می باشد.

8) حق السعي:

الف- مزد ثابت، مبنا روزانه/ساعتي …………………………… تومان

حقوق ماهانه : ………………………………. تومان

ب- پاداش افزايش توليد و يا بهره وري ………………………………………………….. تومان که طبق توافق طرفين قرارداد قابل پرداخت می باشد.

ج-ساير حقوق و مزايا :

كمك هزينه مسكن …………

عائله مندي …………

كمك هزينه خواروبار ……………

و

……………

مرخصي استحقاقي به صورت سالانه ……….. روز بر اساس قانون كار و مقررات تبعي.

تعطيل هفتگي ……………………. روز بر اساس قانون كار و مقررات تبعي.

9) حقوق و مزايا بصورت هفتگي و یا ماهانه كارگر بر اساس توافق طرفین به شماره حساب ………………………………… نزد بانک ……………..  شعبه ………………. توسط کارفرما يا نمايده قانوني کارگر (کارمند) پرداخت مي گردد.

10) بيمه : ببر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف می باشد کارگر (کارمند) را نزد سازمان تامين اجتماعي و يا ساير دستگاه هاي بيمه گذار بيمه نمايد.

11) عيدي و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه کارگران و کارمندان شاغل در کارگاه‌هاي مشمول قانون کار مصوبه 6/12/1370 در مجلس شوراي اسلامي به ازاي يک سال فعالیت کاری معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا تا سقف 90 روز حداقل مزد روزانه قانوني کارگران به عنوان عيدي و پاداش سالانه به کارگر پرداخت مي گردد. تبصره 3: براي کمتر از يک سال ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت سالانه محاسبه و پرداخت می گردد.

12) حق سنوات يا مزاياي پايان کار برای کارمند و یا کارگر: به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد کاری بین طرفین، مطابق  قانون و مصوبه 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، حق سنوات بر اساس نسبت کارکرد کارمند و یا کارگر پرداخت مي گردد.

13)  فسخ قرارداد: اين قرارداد در موارد ذيل توسط هر يک از طرفين قرارداد قابل فسخ می باشد.

اعلام درخواست فسخ قرارداد باید ………………… روز قبل به طرف مقابل کتبا اعلام گردد.

تبصره 4: موارد دلخواه طرفین برای فسخ قرارداد عنوان گردد.

14) ساير موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعي مانند مرخصي استحقاقی و یا  کمک هزينه های مسکن، عائله بندي نسبت به اين قرار داد اعمال خواهد گشت.

15) اين قرارداد در ……… نسخه تنظيم مي گردد که يک نسخه آن نزد کارفرما، يک نسخه آن نزد کارگر/کارمند و يک نسخه به تشکل کارگري درصورت وجود و يک نسخه آن نيز توسط کارفرما از طريق نامه الکترونيکي و يا پست اينترنتی و يا ساير روش ها به اداره کار و امور اجتماعي محل تحويل مي گردد.

محل امضاء کارفرما                                                            محل امضاء کارمند/کارگر

 

مشاوره حقوقی :
  • وکیل پایه یک دادگستری

    کاربر عزیز ، شما میتوانید قبل از هر اقدامی با مشاوران ما تماس بگیرید تا ضمن مطالعه پرونده شما بهترین راه حل را به شما اعلام نمایند .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *