مشاوره حقوقی رشوه: به منظور اداره نمودن شرکت ها، سازمانها و نهادهای دولتی، افرادی به عنوان کارمند و مسوولین دولتی بسته به ماهیت مشخص و معین کار و وظیفه این سازمانها انجام وظیفه می کند.کار محوله به هریک از این کارمندان سازمانها به صورت خاص می باشد و هرکدام به نحوی انجام می دهند. سازمانهای شهرداری، کارمندان بانک، موسسات ادرای و کارمندان دستگاه قضایی و انتظامی هر کدام با توجه به وظیفه خود، فعالیت شان در جهت رفع مشکلات و مطالبات مردم می باشد.

مشاوره حقوقی رشوه

بدیهی است که کارمندان اداری، قضایی و انتظامی باید با توجه به قانون و در چارچوب اختیارات مسوولیت خود را بدون گرفتن حتی کوچکترین مبلغی انجام دهند. با این وجود زمانی که کارمندان دولت در ازای انجام دادن امری قانونی از شخص ارباب رجوع، مبلغی را مطالبه می کنند یک تخلف محصوب شده و تحت عنوان جرم رشوه گرفتن، می تواند مستوجب مجازات کیفری باشد. از طرفی هم اگر شخص برای انجام کار غیر قانونی خود، به کارمند دولت رشوه دهد و قبول کند، شخص رشوه دهنده هم مستوجب مجازات کیفری می باشد.

ماهیت جرم ارتشا و مرتکبین به رشوه

مشاوره حقوقی رشوه: جرم ارتشا به عمل مجرمانه ای گفته می شود که در آن شخصی به عنوان کارمند دولتی برای انجام وظیفه محوله و عملی را که قانون و مقررات سازمان دولتی به عهده او گذاشته است و ملزم به انجام مطالبات ارباب رجوع می باشد، در ازای آن مبلغی و یا مالی را به جهت اینکه برای او انجام دهد، مطالبه می کند که به این عمل رشوه اطلاق می شود به شخصی که آن را دریافت می کند، مرتشی گفته می شود.

از طرف دیگر هرگاه شخص با رجوع به ادارات دولتی و کارمند دولت، برای انجام کار غیر قانونی خود پیشنهاد مقدار مبلغ و یا مال معینی را به کارمند بدهد و وی قبول نماید، جرم رشوه محقق شده و تحت عنوان راشی قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

مجرمانه بودن عمل ارتشا از این جهت می باشد که در آن شخص کارمند دولت به عنوان نماینده دولت برای انجام کار خود پولی را مستحق نیست دریافت می دارد و یا برای انجام کار غیر قانونی و صدور مجوز آن پول دریافت می کند.

عناصر تشکیل دهنده جرم ارتشا

با توجه به اصول و قواعد قانون مجازات در مشاوره حقوقی رشوه، تحقق هر جرمی بر اساس وجود و انجام شرایط خود طبق مقررات جرم را واقع می سازد.جرم ارتشا هم از این قاعده مستثنی نمی باشد و ارتکاب آن تحت شرایط ذیل می باشد:

رفتار مادی

این عنصر تحت سه عنوان قابل بررسی می باشد:

رفتار فیزیکی

در مشاوره حقوقی رشوه جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن با فعل مثبت محقق می شود؛ بدین صورت که موضوع رشوه می تواند تسلیم وجه نقد با پرداخت مبلغ وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي، مستقيما يا غير مستقيم به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم باشد و یا اینکه وجه نقد نباشد و به صورت تسلیم مالی بلا عوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به ‌مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود و یا اینکه برای همان مقاصد مالی به مقدار‌ فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین، مستقیم یا غیر مستقیم خریداری شود.

 

مشاوره حقوقی :
  • وکیل پایه یک دادگستری

    کاربر عزیز ، شما میتوانید قبل از هر اقدامی با مشاوران ما تماس بگیرید تا ضمن مطالعه پرونده شما بهترین راه حل را به شما اعلام نمایند .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *