جعل یکی از جرایم بسیار مهم می باشد و در قانون مجازات های سنگینی برای این مورد در نظر گرفته شده است .
جعل در لغت به معنی دگرگون کردن ، منقلب نمودن ، گردانیدن ، قرار دادن ، آفریدن ، وضع کردن ، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است.

مجازات جرم جعل چیست

این جرم در قانون از جرایم علیه آسایش عمومی و اعتماد عمومی مطرح شده است و در نظام کیفری ایران از سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی جرم شناخته شده است . جرم جعل با توجه به ماده 726 قانون مجازات اسلامی جز جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت است .

مصادیق جرم جعل به زبان ساده

 1. ساختن نوشته یا سند : در این مورد ، جاعل (جعل کننده)‌ به ساختن یک نوشته یا سند (یعنی نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است) اعم از رسمی یا غیررسمی اقدام می‌كند . یعنی برای مثال به درست کردن یک شناسنامه ، وصیت‌نامه یا… دست می‌زند . مسئله‌ی مورد توجه در جرم جعل اسناد این است که نوشته یا سندِ درست‌شده باید قابلیت ایراد ضرر به غیر را داشته باشد.
 2. ساختن مهر یا امضای افراد : منظور از امضا ، هر علامتی است که شخص معمولا ذیل یک سند یا نوشته برای منتسب کردن آن به خود به‌جا می‌گذارد . باتوجه به روش‌های گوناگونی که افراد در به دست گرفتن قلم دارند ،‌ هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار می‌آورد یا با ملایمت قلم را بر روی کاغذ می‌کشد . این امر می‌تواند توسط یک کارشناس مسلط تشخیص داده شود . امروزه حرف از تشخیص رایانه‌ای جرم جعل امضا ، برای شناسایی امضا و نوشته‌ ی مجعول است .
 3. خراشیدن یا تراشیدن : این امر با وسایلی چون تیغ و چاقو انجام می‌شود . یعنی این که مرتکب حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو می‌کند . خراشیدن ، دستکاری در بخشی از حروف کلمه یا رقمی از یک عدد و تراشیدن ، محو کردن کل کلمه یا عدد است .
 4.  قلم بردن : در این حالت ، لزوما چیزی به سند یا نوشته اضافه نمی‌ شود بلکه مرتکب ممکن است با استفاده از قلم بخش‌هایی از یک سند یا نوشته را ناخوانا کند یا بر روی آنها خط بکشد .
 5. الحاق : در الحاق ، چیزی به سند اضافه می‌شود . مثلا رقمی در مقابل مبلغ چک گذاشته می‌شود یا با اضافه کردن حرفی ، نام فرد تغییر می‌کند . البته در حقوق جزای ایران ، سوءِاستفاده از سفیدامضا یا سفیدمهر به‌طور خاص جرم انگاری شده است .
 6. از بین بردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته : منظور از آن ، پاک کردن بخش هایی از نوشته با وسایلی مثل پاک کن ، لاک غلط گیر و… است . در این مصداق از جرم جعل حتی می‌توان سند یا نوشته‌ای را اثبات کرد (در مقابل ابطال) ؛ مثل اینکه مهر «باطل شد» از روی گذرنامه پاک شود یا خطی که به معنای بطلان یک نوشته بوده است امحا گردد .
 7. تغییر دادن تاریخ سند : منظور این است که شخصی ، پس از تنظیم شدن یک سند ، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد . مثلا شخصی قابلیت تعقیب کیفری چک بلامحلی را از دست داده و با جلو انداختن تاریخِ آن این حق را به خود باز می‌گرداند .
 8. الصاق نوشته ای به نوشته دیگر : در این حالت ، بخش‌هایی از یک نوشته به بخش‌هایی از نوشته‌ی دیگر الصاق شده تا آنچه نهایتا به وجود می‌آید ،‌ نوشته‌ی واحدی تصور شود ؛ به هر طریقی از قبیل منگنه کردن،‌ صحافی، چسباندن و … .
 9. به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن : در اینجا، مرتکب مهر دیگری (شخص حقیقی یا حقوقی)‌ را بدون اجازه‌ی صاحب آن مورد استفاده قرار می‌دهد ، یعنی آن را ذیل سند یا نوشته‌ای به کار می‌برد.

تفاوت جعل و کلاهبرداری

 بین جرم جعل و کلاهبرداری مرز باریکی وجود دارد که به یکدیگر مشابه هستند به این دلیل که در هر دو تقلب و وسایل متقلبانه کاربرد دارد در واقع جعل یکی از ابزار شایع و مهم برای تقلب می باشد . ولی با این تفاوت که در جعل به صرف بالقوه بودن ضرر کفایت می کند ولی در کلاهبرداری مقید به ورود ضرر به بزه دیده و منتفع شدن مجرم می باشد.

نکاتی در خصوص جعل باید مورد توجه قرار بگیرد

 1. جعل در چیزی قابل تصور است که خود آن ساختگی و تقلبی نباشد بنابراین کسی که مندرجات سند مجعول را تغییر می دهد جاعل نیست .
 2. در جعل پروانه رسمی دولتی و امثال آن ، اضرار به غیر نمی تواند شرط و رکن اصلی بزه جعل باشد و جعل این اوراق به فرض عدم اضرار به غیر هم با رعایت مواد مربوطه بزه شمرده می شود .
 3.  اگر ورقه مجعول موافق با واقع و حقیقت باشد مثل بدهکاری که قرض را پرداخته و رسید نگرفته و خود رسیدی می سازد چون با ساختن رسید حقیقت موجود را که فقدان سند و مدرک اثبات دعوی است را قلب می کند بنابراین جاعل است و عمل او جرم محسوب می شود.

 

مدارک لازم برای شکایت از جرم جعل

 1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی.
 2. ارائه سند و یا مدرکی و یا نوشته ای که جعل شده است.

مزایای استفاده از وکیل در جرم جعل

برسی موضوع وتشخیص دفاع در دادگاه حقوقی و یا شکایت کیفری و ضمانت اجرای بیشتر در پیروزی

عدم اطاله دادرسی و رسیدن به هدف در مدت زمان کمتر توسط وکیل متخصص کیفری در جعل

عدم نیاز به حضور در هیچکدام از مراحل دادرسی

اجرای رای کیفری و یا حقوقی

 

مشاوره حقوقی :
 • وکیل پایه یک دادگستری

  کاربر عزیز ، شما میتوانید قبل از هر اقدامی با مشاوران ما تماس بگیرید تا ضمن مطالعه پرونده شما بهترین راه حل را به شما اعلام نمایند .