توقیف اموال برای مهریه: همانطور که می دانیم مهریه برای هر زنی یک حق محسوب می شود و پرداخت آن بر اساس قانون عقد نکاح یک دین بر گردن شوهر می باشد که باید با پرداخت مهریه به زوجه خود ان را ادا نماید.

توقیف اموال برای مهریه

توقیف اموال برای مهریه

البته گاهی زمانی که زوجه درخواست مطالبه مهریه را می نماید مرد به هر دلیلی از آن امتناع می نماید. در این صورت اهرم های قانونی مختلفی برای درخواست مطالبه مهریه به صورت قانونی برای زوجه وجود دارد که یکی از آنها توقیف اموال برای مهریه می باشد.

دادخواست مطالبه مهریه بر اساس قرار تامین خواسته

دادخواست مطالبه مهریه با عنوان تقاضای مطالبه و وصول مهریه با توجه نمودن به قرار تامین با شماره مورد نظر و مبلغ مورد نظر و همچنین با محاسبه نمودن کلیه ی خسارات قانونی و هزینه های دادرسی اعلام می گردد. مراحل ثبت و به جریان انداختن درخوایت مطالبه مهریه و بنا بر مالی بودن دعوی مربوط به مهریه هزینه دادرسی به اندازخ ی مهر المسمی که شامل بخش و یا تمام مهریه زوجه به عنوان خواهان می باشد و عنداللزوم نیز مطرح نمودن ادعای اعسار به معنای عدم تمکین مالی برای تودیع هزینه های دادرسی از طرف ایشان ضرورت پیدا می کند.

درخواست مطالبه مهریه بعد از بررسی از نظر کتمل بودن مدارک لازمه و موارد دیگر که به صورت پیوست باید ارایه گردد، و از نظر تکمیل ابطال تمبر های هزینه ی دادرسی از طرف مدیریت دادگاه با نظر رییس شعبه دادگاه می رسد و متعاقبا پس از اخذ دستور از طرف دادگاه صالح بنابر مشخص نمودن وقت دادرسی، ارسال نمودن نسخه دوم از دادخواست مطالبه مهریه و ضمیمه های آن برای مرد به عنوان خوانده، هر دو طرف زوج و زوجه در وقت معین گردیده به حضور در دادگاه دعوت می شوند. درخواست توقیف اموال برای مهریه از مرد به عنوان خوانده و پس از آن وصول مطالبه مهریه در قالب 2 دادخواست به صورت مجزا معهذا پیشنهاد می شود.

زمانی که از مرد توانایی مالی پرداخت مهریه را نداشته باشد!

چنانچه مرد مالی را برای پرداخت نمودن مهریه به همسر خود و یا توقیف اموال برای مهریه نداشته باشد، زوجه می تواند بر اساس قانون محکومیت های مالی درخواست بازداشت شوهر خود را تا زمان پرداخت مبلغ مهریه اعلام نماید. بر اساس ماده 2 قانون نحوه ی اجرا محکومیت های مالی هر شخصی که محکوم به پرداخت مالی به شخص دیگر باشد مانند مهریه، اگر هزینه آن و یا مثل آن و یا خسارت و ضرر و زیان آن که حتی می تواند پرداخت دیه باشد را پرداخت ننماید، دادگاه او را ملزم به پرداخت به روش های مختلف می نماید. در صورتی که مالی از او در دسترس باشد، آن ها ضبط می گرددو به اندازه محکومیت از مال ضبط گزدیده استیفا می نماید ولی در غیر اینصورت بر اساس تقاضای محکوم به ممتنع در صورتی که معسر نبوده باشد تا هر زمان پرداخت مال حبس خواهد نمود.

مراجع قضایی برای مطالبه مهریه توسط زوجه

اولین مرجعی که زوجه می‌تواند مطالبه مهریه خود را درخواست نماید، دادگاه خانواده می باشد.

دومین مرجعی که زوجه می‌تواند مطالبه مهریه خود را درخواست نماید،، اجرای ثبت اسناد رسمی می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از مشاوره حقوقی موسسه ما راهنمایی بگیرید. موسسه ما بهترین وکیل مهریه را در اختیار شما خواهد گذاشت.

مشاوره حقوقی :
  • وکیل پایه یک دادگستری

    کاربر عزیز ، شما میتوانید قبل از هر اقدامی با مشاوران ما تماس بگیرید تا ضمن مطالعه پرونده شما بهترین راه حل را به شما اعلام نمایند .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *