طلاق

طلاق

طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است و در فقه نیز طلاق را این گونه معنا کرده اند: زائل کردن قید ازدواجب با الفاظ مخصوص.
البته بدیهی است که طلاق مختص نکاح دائم می باشد و نکاح موقت با اتمام مدت یا بذل مدت خاتمه می یابد.
ماهیت طلاق از نظر حقوقی و فقهی یک ایقاع است (به عمل حقوقی یک جانبه ایقاع می گویند) یعنی برای وقوع طلاق نیاز به دو اراده نیست و با اراده یک نفر که مطابق قانون و فقه زوج می باشد محقق می شود.

موجبات طلاق

1- مطابق ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با مراجعه به دادگاه و پرداخت کلیه حقوق مالی زن، او را طلاق دهد.
2- زن در موارد محدود و خاصی می تواند با اثبات عصر و حرج خویش از دادگاه تقاضای طلاق کند.
3- زوجین می توانند با رعایت شرایط خاصی برای تقاضای طلاق توافق کنند.

طلاق به اراده مرد

قانونگذار به موجب ماده 1133 قانون مدنی اختیار طلاق را به مرد واگذار کرده است و ازآن جا که طلاق در شریعت و عرف امری مذموم و ناپسند محسوب می شود قانون گذار سعی کرده است با ایجاد موانعی راه سواستفاده از این اختیار را مسدود کند. امروزه مردان برای اینکه بتوانند همسر خود را طلاق بدهند باید به دادگاه مراجعه نمایند و دادگاه در ابتدای امر با ارجاع اختلاف به داوری سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین می کند و در صورتی که سازشی حاصل نشود مرد با پرداخت کلیه حقوق مالی زن (نقد یا اقساط) می تواند با گواهی عدم سازش صادره توسط دادگاه برای طلاق همسرش اقدام کند.
حقوق مالی زن که مرد هنگام طلاق باید پرداخت کند عبارتست از مهریه، نفقه، اجرت المثل یا نحله. همینطور در بند «الف» عقد نامه‌ ازدواج مقرر شده است: “ضمن عقد نكاح خارج لازم زوج شرط كرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نبود، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او به دست آورده است طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل كند.”

طلاق به درخواست زن

زوجین هنگام عقد نکاح شروطی را ضمن عقد نکاح امضا می کنند که به موجب آن در صورت محقق شدن آن شروط زن می تواند به وکالت از مرد خود را مطلقه نماید. شروط 12 گانه عقد ازدواج عبارتند از:

الف) عدم پرداخت نفقه توسط مرد به زن به مدت 6 ماه
مطابق این شرط در صورتی که مرد به مدت 6 ماه از پرداخت نفقه به همسرش اجتناب کند خواه این اجتناب ناشی از عجز و ناتوانی زوج باشد یا خیر، دادگاه حکم به انفاق صادر می کند و اگر توسط شوهر حکم اجرا نشود زن می تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق نماید و دادگاه مرد را اجبار به طلاق می کند و اگر شوهر حکم را اجرا نکند، قاضی یا نماینده او به جای شوهر مستنکف اقدام به طلاق و امضای سند طلاق خواهد کرد.
ب) بدرفتاري مرد با همسرش به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غير قابل تحمل كند.
پ) بيماري خطرناك غير قابل درمان مرد به %

مشاوره حقوقی :
  • وکیل پایه یک دادگستری

    کاربر عزیز ، شما میتوانید قبل از هر اقدامی با مشاوران ما تماس بگیرید تا ضمن مطالعه پرونده شما بهترین راه حل را به شما اعلام نمایند .